หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ แบบเรียนส่วนตัว

เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว

บรรยากาศอบรม

 
การเรียนส่วนตัวคือการเรียนตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอน และเรียนที่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ กรณีต้องการให้อาจารย์ไปสอนนอกสถานที่
ต้องมีผู้เข้าอบรม 5 ท่านขึ้นไป
เนื้อหาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และหลักสูตรการออกแบบ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้
 
      หลักสูตรคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์
รหัส Model / Animation / Game ชั่วโมงเรียน ค่าเรียนต่อ 1 ท่าน
A01
3ds max for Beginner
12
8,900.-
A02
3ds max for Designer + Basic V-Ray
18
13,500.-
A03 3ds max Character Studio
12
8,900.-
A04
3ds max for Animation การสร้างภาพยนตร์ 3d Animation ด้วย 3ds max
18
13,500.-
A05
3ds max for Architects & Interior + Basic V-Ray สำหรับสถาปนิกและมัณฑณากร
18
13,500.-
A06
3ds max for Special Effect
18
13,500.-
A07
V-Ray for 3d max
12
9,800.-
       
รหัส Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing ชั่วโมงเรียน ค่าเรียนต่อ 1 ท่าน
B12
AutoCAD 2D
12
8,900.-
B13
AutoCAD 3D
12
9,800.-
B14
AutoCAD 2D+3D
24
19,500.-
B15
AutoCAD 2D + 3dmax
24
19,500.-
B16
AutoCAD 3D + 3dmax
24
19,500.-
B18
Rhino
12
9,800.-
B19 Rhino + V-Ray For Rhino
18
13,500.-
B20
SketchUp + Basic V-Ray for SketchUp
12
8,900.-
B21 SketchUp + V-Ray for SketchUp
18
13,500.-
B22
Solidworks Basic + ระดับกลาง
12
8,900.-
B23 Solidworks Advance
12
9,800.-
B24 Solidworks Basic & Advance
18
14,900.-
B25 V-Ray for SketchUp
12
8,900.-
B26
V-Ray For Rhino
12
9,800.-
B27 Lumion
12
8,900.-
       
รหัส Computer Graphic / Web Design / Presentation & Multimedia ชั่วโมงเรียน ค่าเรียนต่อ 1 ท่าน
C28 Illustrator
12
6,900.-
C29 Photoshop
12
6,900.-
C30 Illustrator+Photoshop
18
13,500.-
C31 InDesign
12
8,900.-
C32 Illustrator+Photoshop+InDesign 30 22,500-
C33 Flash
12
8,900.-
C34 Dreamweaver
12
8,900.-
C35 Flash + Dreamweaver
18
13,500.-
C37 Corel Draw
12
8,900.-
C38 Premiere Pro
12
8,900.-
C39 Photoshop + Dreamweaver
18
13,500.-
C40 Photoshop + Flash
18
13,500.-
C41 Photoshop + Dreamweaver + Flash สอนการสร้างเว็บไซต์ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
30
22,500.-
C42 After Effect
12
8,900.-
       
รหัส Open Source ชั่วโมงเรียน ค่าเรียนต่อ 1 ท่าน
E51 Blender 3D
12
8,900.-
E52 Inkscape
12
8,900.-
       
       
รหัส
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ชั่วโมงเรียน ค่าเรียนต่อ 1 ท่าน
       
F56 Microsoft Excel
12
8,900.-
F57 Microsoft PowerPoint
12
8,900.-
F59 Microsoft Excel + PowerPoint
18
13,500.-
       
       
รหัส
Express Training
ชั่วโมงเรียน ค่าเรียนต่อ 1 ท่าน
G63 AutoCAD Express
6
4,000.-
G64 SketchUp Express
6
4,000.-
หลักสูตรการออกแบบ
F65 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design
30
19,900.-
F66 การออกแบบผลิตภัณฑ์ Products Design
30
19,900.-
F67 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับงานโฆษณา Graphic Design
24
18,700.-
F68 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Computer Multimedia
30
23,400.-
F69 การออกแบบตัวละคร Character Design
24
18,700.-
       
       
วันเรียน : สามารถนัดวันเรียนได้ในทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ | เวลาเรียน : 9.00 - 16.00 น
สามารถเลือกเรียนได้ แบบเต็มวัน 6 ชั่วโมง 9.00 - 16.00 น เท่านั้น
ไม่อนุญาติ ให้แบ่งเรียนวันละ 1,2,3,4,5 ชั่วโมง
 
การชำระเงิน : กรุณา ชำระเงินจอง 50% หรือเต็มจำนวน ภายในวันรุ่งขึ้น นับจากวันที่ได้เลือกวันเรียน
                                 หากไม่มีการชำระเงิน หรือชำระเงินแล้วไม่โทรแจ้ง ไม่แจ้งทาง e-mail หลักฐานการชำระเงิน
                   ท่านจะถูกยกเลิกวันจองและตัดสิทธิ์ ให้ท่านอื่นทันที โดยจะไม่มีการโทรติดตามใดๆทั้งสิ้น
ระเบียบ อบรมคอมพิวเตอร์
home สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์promotion เรียนคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
© Copyright 2024 By Chairat Studio
18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 เวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.
อบรม ปรับปรุงล่าสุด 31/01/24
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าฝึกอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
บรรยากาศเรียนส่วนตัว