สร้างเว็บไซต์ อย่างมืออาชีพ ด้วย Dreamweaver + Flash + Photoshop
สอนทำเว็บไชต์
              หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม สามารถออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ได้ทั้งระบบได้ด้วยตนเองผ่านการสร้าง โดยใช้โปรแกรม
  Dreamweaver, Photoshop, Flash และโปรแกรมอื่นๆ
             โดยการนำภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว, Interactive เข้ามาใช้งานร่วมกัน เพื่อให้ได้ เว็บไซต์ ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการนำไปใช้งานของแต่ละท่าน
   
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ออกแบบและ สร้างเว็บไซต์ ได้ทั้งระบบ
     
  หัวข้อฝึกอบรม หลักการและศิลปะการออกแบบ web site
    การออกแบบ web site
    ทฤษฎีสี และจิตวิทยาในการใช้สีสำหรับการออกแบบเว็บไซต์
    ขั้นตอนการจดโดเมน
    ระบบของเว็บไซต์
    การสร้าง web site ด้วย Dreamweaver
    การใช้งาน Adobe Photoshop สำหรับ web site
    การใช้งาน Adobe Flash สำหรับ web site
    การสร้างระบบ Interactive สำหรับ web site
    การใช้แทรก code HTML , Java, Php สำเร็จรูปในเว็บ เช่นการนับจำนวนคนเข้าชมเว็บ
    การใช้งานโปรแกรมเสริมต่างๆ
    การใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ
    การทดลองสร้าง เว็บไซต์ จริง
    ขั้นตอนการโปรโมท เว็บไซต์
    การทำให้ website ติดลำดับการค้นหาใน Google ( SEO)
    ขั้นตอนการ upload เว็บไซต์
     
  รูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย , กิจกรรมรายบุคคล      
           
  หมายเหตุ หลักสูตรนี้ ไม่ ครอบคลุมถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น PHP, ASP, JAVA
 

 

       
  ค่าอบรม   ค่าอบรม ชั่วโมงเรียน  
    เรียนส่วนตัว 25,000.- 30 ชั่วโมง (5 วัน)  
    เรียนกลุ่ม 7,900.- 30 ชั่วโมง (5 วัน)  
© Copyright 2004-2012  By Chairat Studio
อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว promotion เรียนคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์