สอนคอมพิวเตอร์
     18 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel: 02-9689983 , 085-2176726 Line : @chairatstudio คลิ้กดูแผนที่ สอนคอมพิวเตอร์ โปรโมชั่น สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ การสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์
 3dsmax
 3dsmax Designer
 3dsmax Architect
 3ds Animation
 AutoCAD 2D
 AutoCAD 3D
 After Effect
 Blender 3D
 Corel Draw
 Dreamweaver
 Flash (Animate)
 Illustrator
 InDesign
 InkScape
 KineMaster
 Lumion
 Photoshop
 Powerpoint  
 Premier Pro
 Rhino
 SketchUp
 Solidworks
 V-Ray 3ds max
 V-Ray SketchUp
 V-Ray Rhino
 
เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์
 Product Design
 Packaging Design
 Graphic Design
 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
แผนที่ ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอน autocad
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน
สอนคอมพิวเตอร์
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด  
   Packaging Design การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  เรียนรู้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสามารถออกแบบงานจริง  
  ได้อย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 9,800.- สอนส่วนตัว 19,900.-  
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่ อบรมคอมพิวเตอร์ แบบกลุ่ม   พิเศษ เรียนฟรี illustrator แบบกลุ่ม  
อบรมคอมพิวเตอร์      
   SketchUp 2023 + Basic V-Ray เรียนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่  
  สอน Sketchup 2023 สร้างงาน 3 มิติ เขียนแบบ 2 มิติ  
  เชิงสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และด้านอื่นๆ  
  เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-   บรรยากาศ เรียนคอมพิวเตอร์
   Illustrator 2024   เรียนคอมพิวเตอร์
  สอนโปรแกรม Illustrator สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ  
สอนคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   เรียนกลุ่ม 3,500.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
สอนคอมพิวเตอร์    Photoshop 2024  
  สอน Photoshop สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 3,500.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   AutoCAD 2D 2024  
  สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 2 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   AutoCAD 3D 2024  
ธนาคารแห่งประเทศไทย   สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 3 มิติ  
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มย่อย   เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
   SolidWorks 2020  
  สอน SolidWorks สร้างงาน 3 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   V-Ray For Sketchup  
  สร้างภาพ 3 มิติเสมือนจริง จาก SketchUp  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
 แผนที่ สอน autocad chairatstudio เรียนคอมพิวเตอร์ แบบกลุ่มย่อย    Premier Pro CC 2023  
chairatstudio   สอน Premier Pro ตัดต่อ วีดีโอ อย่างมืออาชีพ   เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว
  เรียนกลุ่ม 3,900. สอนส่วนตัว 8,900.-  
   Lumion 11 สอน lumion  
  สร้างงานนำเสนอ 3 มิติเสมือนจริง ทั้งภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   After Effect CC 2023 สอน lumion  
  สร้าง Special Effect ให้กับวีดีโอ ได้อย่างมืออาชีพ   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง   เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
         สอนคอมพิวเตอร์
การสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   ig chairatstudio chairatstudio facebook chairatstudio  
      หน่วยงานที่ผ่านการอบรม
                               18 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
                               Copyright 2023 By Chairat Studio  
       
       
สอน packaging design สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตารางอบรม ปี 2566      
  พฤศจิกายน 2566   ตารางอบรม Products design การสมัครเรียน
  ธันวาคม 2566   ตารางอบรม Packaging design ส่งใบสมัครเรียน
  มกราคม 2567   รายละเอียดหลักสูตร Products design บรรยากาศฝึกอบรมแบบกลุ่ม
    รายละเอียดหลักสูตร Packaging design แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
       
  Copyright 2023 By Chairat Studio all right reserved.