อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2565


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
                    
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 11-01-2022
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 อ - พ 4 - 5 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 อ - พ 4 - 5 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray อ - พ 4 - 5 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp อ - พ 4 - 5 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  Packaging Design (PK 65 รอบวันพุธ) ทุกวันพุธ 5 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 6 - 7 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 6 - 7 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 พฤ - ศ 6 - 7 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 พฤ - ศ 6 - 7 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 8 -9 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 8 -9 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 8 -9 มกราคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 8 -9 มกราคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 10 - 11 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 10 - 11 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 10 - 11 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ13 - 14 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion 11 พฤ - ศ13 - 14 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ13 - 14 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์  SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ13 - 14 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 17 - 18 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 17 - 18 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion 11 จ - อ 17 - 18 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 20 - 21 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 20 - 21 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 24- 25 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 24- 25 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 24- 25 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 จ - อ 24- 25 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 27 - 28 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พฤ - ศ 27 - 28 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion 11 พฤ - ศ 27 - 28 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  Packaging Design (PK 66 รอบวันเสาร์) ทุกวันเสาร์ 29 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์


         
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
V-Ray for SketchUp  Packaging Design (เรียน 5 วัน รอบวันพุธ) ทุกวันพุธ 2 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 7,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 พฤ - ศ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Corel Draw พฤ - ศ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 วันอาทิตย์ 6 และ13 กุมภาพันธ์ 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray วันอาทิตย์ 6 และ13 กุมภาพันธ์ 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion 11 จ - อ7 -8 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ7 -8 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ7 -8 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 จ - อ7 -8 กุมภาพันธ์ 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 จ - อ7 -8 กุมภาพันธ์ 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พฤ - ศ10 - 11 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ10 - 11 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ10 - 11 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ14 -15 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 จ - อ14 -15 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 จ - อ14 -15 กุมภาพันธ์ 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 จ - อ14 -15 กุมภาพันธ์ 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion 11 พฤ - ศ17 - 18 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ17 - 18 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ17 - 18 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 วันอาทิตย์ 20 และ27 กุมภาพันธ์ 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray วันอาทิตย์ 20 และ27 กุมภาพันธ์ 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 21-22 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 21-22 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 21-22 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 จ - อ 21-22 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 24 -25 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 24 -25 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2021 พฤ - ศ 24 -25 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
     
     
                      
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอนautocad online
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio chairatstudio ig chairatstudio chairatstudio