อบรมคอมพิวเตอร์ 2566

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2567

สอน autocad   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตรเรียน 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
                             
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 26-02-2024
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนillustrator  Illustrator 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนPremierePro  Premiere Pro 2023 จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์

AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พ - พฤ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 พ - พฤ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พ - พฤ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 3,900.- จองเรียนออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp ศ - ส 9 - 10 กุมภาพันธ์ 8,900.- จองเรียนส่วนตัว
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 9,800.- จองเรียนส่วนตัว
สอนPhotoshop  Photoshop 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนillustrator  Illustrator 2024 จ - อ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 6,900.- จองเรียนส่วนตัว
สอนPhotoshop  Photoshop 2024 พฤ - ศ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 6,900.- จองเรียนส่วนตัว
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ 29 กุมภาพันธ์ - ศ 1มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad          
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 2D  InkScape อ - พ 5 - 6 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 7 - 8 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   Graphic Design พฤ - ศ 14 - 15 มีนาคม - จองเรียนส่วนตัว
 สอน cad AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 มีนาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   Graphic Design จ - อ 18 - 19 มีนาคม - จองเรียนส่วนตัว
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 ศุกร์ - เสาร์ 22 - 23 มีนาคม - จองเรียนกลุ่มส่วนตัว
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 25 - 26 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 25 - 26 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2023 จ - อ 25 - 26 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 25 - 26 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 28 - 29 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 28 - 29 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 28 - 29 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 30 - 31 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 1 - 2 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 1 - 2 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2023 จ - อ 1 - 2 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 4 - 5 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 4 - 5 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 4 - 5 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
After Effects  After Effects พฤ - ศ 4 - 5 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์

SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 8 - 9 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 8 - 9 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2023 จ - อ 8 - 9 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 11 - 12 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 11 - 12 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 11 - 12 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 11 - 12 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 18 - 19 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 18 - 19 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2023 พฤ - ศ 18 - 19 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
After Effects  After Effects พฤ - ศ 18 - 19 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 22 - 23 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 22 - 23 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่ PremierePro  Premiere Pro 2023 จ - อ 22 - 23 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 25 - 26 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 25 - 26 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 25 - 26 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
After Effects  After Effects เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 29 - 30 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 29 - 30 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  PremierePro  Premiere Pro 2023 จ - อ 29 - 30 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  After Effects  After Effects จ - อ 29 - 30 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
                               
           
    สอนคอมพิวเตอร์  สอนคอมพิวเตอร์
   
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม คอมพิวเตอร์ สอน packaging design
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudiochairatstudio ig chairatstudio chairatstudio