อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2565


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตรเรียน 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
                                  
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 9-08-2022
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 1 - 2 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 1 - 2 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 สิงหาคม 8,900.-
 illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 13 - 14 สิงหาคม 3,900.-
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 15 - 16 สิงหาคม 3,900.-
 สอน cad AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 18 - 19 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
 illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์  SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 22 - 23 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 25 - 26 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 อ - พ 30 - 31 สิงหาคม 3,900.-
         
อบรมคอมพิวเตอร์        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 illustrator CC 2022 พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 5 - 6 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 5 - 6 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 8 - 9 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2022 พฤ - ศ 8 - 9 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์


AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 12 - 13 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 12 - 13 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2022 จ - อ 12 - 13 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 12 - 13 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่  After Effect CC 2022 จ - อ 19 - 20 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 19 - 20 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 19 - 20 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 19 - 20 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 26 - 27 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 26 - 27 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 จ - อ 26 - 27 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 จ - อ 26 - 27 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 3 - 4 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 3 - 4 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 3 - 4 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 10 - 11 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 10 - 11 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 10 - 11 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 17- 18 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 24- 25 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 3 - 4 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 3 - 4 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 3 - 4 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 7 - 8 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 พฤ - ศ 10- 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 พฤ - ศ 10- 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 10- 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 10- 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 พฤศจิกายน 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 พฤศจิกายน 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 14 - 15 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 17- 18 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 17- 18 พฤศจิกายน 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 พฤ - ศ 17- 18 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 พฤ - ศ 17- 18 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 24- 25 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 24- 25 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 24- 25 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 พฤศจิกายน 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 พฤศจิกายน 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 5 - 6 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 5 - 6 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 5 - 6 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 จ - อ 12 - 13 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 15 - 16 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 15 - 16 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 พฤ - ศ 15 - 16 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 22 - 23 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 26 - 27 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 26 - 27 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 29 -30 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 29 -30 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29 -30 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
                                    
           
     
   
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอนautocad online
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudiochairatstudio ig chairatstudio chairatstudio