อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2565-2566


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตรเรียน 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
             
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 7-12-2022
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
   การเขียนแบบเบื้องต้น พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม 8,900.- จองเรียนส่วนตัว
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 ธันวาคม 8,900.- จองเรียนส่วนตัว
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พ - พฤ 7 - 8 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 15 - 16 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 22 - 23 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad  SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 22 - 23 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 26 - 27 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 29 -30 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 29 -30 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29 -30 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
เรียนคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2566 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 5 - 6 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 5 - 6 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design ( เรียน 5 วัน ) PK 67 ทุกวันเสาร์ 7 ม.ค. - 4 ก.พ. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 9 - 10 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 9 - 10 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 12- 13 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 12- 13 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 12- 13 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 16 - 17 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 19- 20 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 19- 20 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์


V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19- 20 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 23 - 24 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 23 - 24 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 จ - อ 23 - 24 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 26- 27 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 26- 27 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 พฤ - ศ 26- 27 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 30 - 31 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 30 - 31 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 30 - 31 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 2- 3 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 9- 10 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่ AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 9- 10 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 พฤ - ศ 9- 10 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 พฤ - ศ 9- 10 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 16- 17 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 16- 17 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  After Effects CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 23- 24 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 23- 24 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2566 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พ - พฤ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 1 - 2 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พ - พฤ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 6 - 7 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 13 - 14 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 พฤ - ศ 16 - 17 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 20 - 21 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 27 - 28 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 27 - 28 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 พ - พฤ 29 - 30 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2022 พ - พฤ 29 - 30 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
               
           
     
   
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอน packaging design
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudiochairatstudio ig chairatstudio chairatstudio