อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2564


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
                  
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 20-10-2021
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2564 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 4 - 5 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 4 - 5 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 4 - 5 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 11 - 12 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 11 - 12 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 11 - 12 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray (เรียนออนไลน์) พฤ - ศ 14 - 15 ตุลาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์16 - 17 ตุลาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 18 - 19 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 21 - 22 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พฤ - ศ 21 - 22 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 21 - 22 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 28 - 29 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
         
         
เรียนคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 1 - 2 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  Packaging Design (PK 65 รอบวันพุธ) ทุกวันพุธ 3 พ.ย.-15ธ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 4 - 5 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 4 - 5 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion 11 พฤ - ศ 4 - 5 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ Photoshop  Premiere Pro CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 8 -9 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 8 -9 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 11 - 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 11 - 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 13 - 14 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์


AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 13 - 14 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 15 -16 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 จ - อ 15 -16 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 จ - อ 15 -16 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 จ - อ 15 -16 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion 11 พฤ - ศ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 22 -23 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 22 -23 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 22 -23 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พฤ - ศ 25 - 26 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 (เรียนออนไลน์) เสาร์ - อาทิตย์ 27- 28 พฤศจิกายน 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 (เรียนออนไลน์) เสาร์ - อาทิตย์ 27- 28 พฤศจิกายน 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 จ - อ 29 -30 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 29 -30 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 29 -30 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2564 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  Photoshop  Premiere Pro CC 2021 พฤ - ศ 2 - 3 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 พฤ - ศ 2 - 3 ธันวาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2021 พฤ - ศ 2 - 3 ธันวาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray (เรียนออนไลน์) เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2021 (เรียนออนไลน์) เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 (เรียนออนไลน์) เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 6 - 7 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 6 - 7 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 6 - 7 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ9 - 10 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พฤ - ศ9 - 10 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ9 - 10 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ9 - 10 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   Lumion 11 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 13 - 14 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2021 จ - อ 13 - 14 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 13 - 14 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2021 พฤ - ศ 16 - 17 ธันวาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 พฤ - ศ 16 - 17 ธันวาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 16 - 17 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 20 - 21 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 20 - 21 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2021 จ - อ 20 - 21 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 23 - 24 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พฤ - ศ 23 - 24 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray (เรียนออนไลน์) เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 (เรียนออนไลน์) เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 27 - 28 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 27 - 28 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 27 - 28 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
           
     
                    
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอนautocad online
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio chairatstudio ig chairatstudio chairatstudio