อบรม Solidworks 

สอน solidworks mobile  
    SolidWorks ช่วยให้งานออกแบบทางด้าน วิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบเครื่องจักรกล ทำได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย
 รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง จึงนับได้ว่า เป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถสูง และเรียนรู้ได้ง่ายจึงทำให้ วิศวกรและนักออกแบบ
 สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานจริง
   
 หัวข้อการฝึกอบรม Solidwork Basic + ระดับกลาง  
     
Lesson1
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ SolidWorks  
  ระบบการทำงานของโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 สอน cad   ระบบการทำงานของโปรแกรม SolidWorks
  ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่
  การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ
  การปรับแต่งและควบคุมสภาพแวดล้อมในโปรแกรม
  เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลใน Solidworks
   
Lesson2
การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ (Part)  
  การทำงานกับเส้น 2 มิติ
  การสร้างเส้น 2 มิติ
 แผนที่ สอน autocad chairatstudio   เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ
   
Lesson3
การสร้างโมเดล 3 มิติ (Part)
  เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ Extrude, Revolve, Swept, Loft
   
Lesson4
การแก้ไขโมเดล 3 มิติ (Part)  
  การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude Cut, Revolve Cut, Swept Cut, Loft Cut  
  การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Fillet , Chamfer, Rib , Draft , Shell  
  Wrap , Mirror , Linear Pattern , Circular Pattern  
     
Lesson5
การประกอบชิ้นงาน ( Assembly )  
  การนำเข้าชิ้นงาน  
  การประกอบชิ้นงานด้วยการ Mate  
  การสร้าง Explode View  
  การหาปริมาตรและพื้นที่ของชิ้นงาน  
  การตรวจสอบการประกอบชิ้นงาน เพื่อหาข้อผิดพลาด  
  การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ ( Animation )  
     
Lesson6
การสร้างภาพฉาย 2 มิติ (Drawing)  
สอน solidwork   การสร้างภาพฉาย 2 มิติ อัตโนมัติ  
  การสร้างภาพตัด อัตโนมัติ (Section View)  
  การสร้างภาพแสดงรายละเอียด อัตโนมัติ (Detail View)  
  การสร้าง Exprode View  
  การสร้างตารางแสดงรายละเอียดประกอบแบบ  
     
Lesson7
Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ ( Photowork,Photoview 360)  
  การเรียกใช้งาน Material Editor  
  ปรับคุณสมบัติของวัตถุให้สมจริง  
    การนำพื้นผิวสำเร็จรูปมาใช้งาน  
       
 
Lesson8
การสร้างภาพเสมือนจริงใน Solidworks (Rendering With Photoview 360)  
       
  Lesson9 การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
       
  Lesson10 การนำผลงานจาก SolidWork ไปใช้ในโปรแกรมอืน เช่น AutoCAD , 3dsmax , MasterCAM  
    การนำผลงานจาก SolidWork ไปใช้ในเครื่อง CNC , 3d Printer  
       
   

 
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ระยะเวลาฝึกอบรม :
   เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
   เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
   เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมทุก Version Solidworks 2020 2019 2018 2017 Solidworks 2016
   Solidworks 2015 Solidworks 2014 และรุ่นอื่นๆ
   รับฟรีทันที !!! วีดีโอคอร์ส เรียนออนไลน์ สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 3,500 บาท
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
   รับรองผล 100%
   เรียน Solidworks ทบทวนฟรี !!! เข้าเรียนทบทวนที่สถาบันได้ฟรี 1 ครั้ง

 

 
ค่าอบรม
 เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง  
   เรียนกลุ่ม 4,900.- 12 ชั่วโมง  
ภาพตัวอย่างผลงาน ที่สร้างจาก SolidWorks
สอน solidworksเรียน Solidwork
สอน solidworksสอน solidworkเรียน Solidwork
สอนSolidworkสอน Solidworksสอน Solidworks
อบรม AutoCADชัยรัตน์ สตูดิโอ
 
เรียน autocadเรียน autocadตาราง อบรมautocad เรียน autocadสมัคร เรียนAutoCADแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมautocad
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Fax : 02-9689092 Hotline : 085-2176726
Line id : @chairatstudio
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
อบรม 20-07-2020
© Copyright 2020  By Chairat Studio
18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092