สอน Premiere Pro

สอนPremierePro    
            Adobe Premiere Pro เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโอ ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว สามารถทำงานกับภาพเคลื่อนไหว
 ภาพนิ่ง และไฟล์เสียงได้ โดยสามารถนำเข้าไฟล์ต่างๆ  เข้ามาทำงานผ่านเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม เพื่อตอบสนองจินตนาการ
 และความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำผลงานที่ได้ ไปใช้ได้ตามต้องการ เช่น Youtube และ
 สื่อภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
           โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ
 ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
 
            ครอบคลุม Premiere Pro 2022 2021 CC2020 CC2019 CC2018 CC2017 CC CS6
   
 เรียน Premier Pro เรียน Premier Pro 
สอนPremierePro
สอนPremierePro
 แผนที่ สอนPremierePro    
 หัวข้อฝึกอบรม  
 Lesson 1 รู้จักกับการตัดต่อและโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro
  ระบบ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ งานตัดต่อวีดีโอ
  ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์
  การสร้าง Story board
  ระบบ วีดีโอ PAL, NTSC, SECAM, HD
  รู้จักกับ ไฟล์ วีดีโอ และไฟล์ เสียง ชนิดต่างๆ
เรียน Premier Pro
   
 Lesson 2 หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Adobe Premiere Pro
  รู้จักหน้าต่างการทำงานต่างๆ ในโปรแกรม
  หน้าที่และการทำงานของแต่ละหน้าต่าง
  การใช้งานและการควบคุมรายละเอียดในหน้าต่างการทำงาน
  การปรับหน้าต่างการทำงานให้เหมาะสม
   
 Lesson 3 เริ่มต้นทำงานกับ Premiere Pro
  สอนการสร้างและการตั้งค่า ใน Project ใหม่
เรียน Premier Pro
  การนำเข้าไฟล์ VDO
  การนำเข้าไฟล์เสียง
  ทดลองตัดต่อบน Adobe Premiere Pro
  การเปิด การบันทึก การลบ Project และการบันทึก Project ไปใช้กับเครื่องอื่น
   
 Lesson 4 การทำงานกับ Sequence
  รู้จักกับ Sequence
  สอนการสร้างและการตั้งค่า Sequence
   
ติดต่ออบรมPremiere Pro  Lesson 5 Timeline ใน Premiere Pro
  รู้จักกับ Timeline
  การทำงานกับ Timeline
   
 Lesson 6 เครื่องมือตัดต่อหลักบน Toolbar
  รู้จักกับเครื่องมือหลักบน Toolbar
  สอนการใช้งานเครื่องมือหลักบน Toolbar
  สอนการใช้เครื่องมือ Selection Tool, Track Select Tool,Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool
  สอนการใช้เครื่องมือ Rate Stretch Tool, Razor Tool, Slip Tool, Slide Tool, Pen Tool
    สอนการใช้เครื่องมือ Hand Tool และ Zoom Tool
     
   Lesson 7 การใช้ Transition ในการเปลี่ยนฉาก
    รู้จักกับ Transition
    การใช้ Transition
    การแก้ไข ปรับแต่ง และการลบ Transition
     
   Lesson 8 การใส่ Effect ให้กับ VDO
    รู้จักกับ Effect และการใส่ Effect ให้กับ VDO
    การซ้อนฉาก แบบ Blue Screen, Green Screen และสีอื่นๆ
    รู้จักกับ Effect ที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆ
     
   Lesson 9 Animation ใน Premiere Pro
    รู้จักกับ Animation ใน Premiere Pro
    การสร้าง Animation ให้กับ VDO
    การสร้าง Animation ให้กับ Effect
     
   Lesson 10 การสร้างข้อความ Text, Caption , Subtitle
    การสร้างและการแก้ไข ข้อความ
    การสร้างและการแก้ไข Caption , Subtitle
    การสร้าง Animation ให้กับข้อความ
     
   Lesson 11 การทำงานกับเสียง
    การตัดเสียง, การใส่เสียง
    การใส่ Effect ให้กับเสียง
    การปรับระดับเสียง บนหน้าต่าง Audio Mixer
    การปรับระดับเสียง บนTimeline
    การบันทึกเสียง
     
   Lesson 12 การ Export ไฟล์ VDO เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ
    รู้จักกับ Format ต่างๆของไฟล์ VDO
    การ Export โดยใช้ค่า Preset ของโปรแกรม
    การ Export สำหรับมือถือและอุปกรณ์พกพา
    การ Export สำหรับ Youtube Facebook
    การ Export สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์
     
     
     
ติดต่อ อบรมPremiere Pro  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เรียน Premier Pro
 วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
 
 ระยะเวลาฝึกอบรม : เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
                            เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
 ค่าอบรม  เรียน แบบกลุ่ม 3,900.-
   เรียน แบบส่วนตัว 8,900.-
   
   
เรียน Premier Pro
    อบรมPremiere Pro
เรียน Premier Pro
   
 รับฟรีทันที !!! วีดีโอ คอร์สเรียนออนไลน์ สอนการใช้งานโปรแกรม เข้าเรียนได้ตลอดชีพ
 รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
 รับรองผล 100%  เรียนทบทวนฟรี !!!
 
 สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาเรียนได้ และต้องติดตั้งโปรแกรม รุ่น CC 2022 หรือ
 รุ่นใกล้เคียงมาให้เรียบร้อย
 แนะนำให้นำคอมพิวเตอร์มา เพราะอาจารย์จะได้ช่วยดูสเปคเครื่อง
 และช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโปรแกรมที่ใช้งาน
 
   สถาบันไม่มีบริการติดตั้งโปรแกรม  
     
     
  เรียน Premier Pro สอน Premiere Pro
 
 
 
     
 

สอน Premiere Pro อบรม Premiere Pro เรียน Premier Pro

เรียน Premier Proสอนpremiereproสอนpremierepro

 
อบรม Premier Pro           สอน Premiere Pro ส่วนตัว         สอน Premier Pro          สมัคร เรียน Premier Pro          เรียน Premier Pro
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Hotline : 085-2176726
Line : @chairatstudio
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
สอนai 26-09-2022
สอน Premiere Pro อบรม Premiere Pro เรียน Premier Pro
© Copyright 2022  By Chairat Studio