สอน Premiere Pro


หลักสูตร Premiere Pro

                     Adobe Premiere Pro เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโอ ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถทำงานกับภาพนิ่ง และไฟล์เสียงได้  โดยสามารถนำเข้าไฟล์ต่างๆ เข้ามาทำงานผ่านเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม เพื่อตอบสนองจินตนาการ และความต้องการในการสร้างสรรค์ ผลงานในรูปแบบต่างๆ  และสามารถนำผลงานที่ได้ ไปใช้ได้ตามต้องการ
     โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
อบรม Premiere Pro
ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
ค่าอบรม : แบบกลุ่ม 3,900 แบบส่วนตัว 8,900.-
ครอบคลุม Premiere Pro ทุก Version Premiere Pro CC2019 CC2018 CC2017

สมัคร เรียนAutoCADแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมautocad

ตาราง อบรมautocad

เรียน autocadเรียน autocad


เรียน PremierePro สอน PremierePro อบรม PremierePro

Copyright © 2019 · All Rights Reserved ·CHAIRATSTUDIO.COM