อบรม สอน CorelDraw

 เนื้อหาครอบคลุม CorelDraw ทุก version CorelDraw X6 X7 X8 2017 2018 2019 2020
สอน coreldraw
         CorelDraw เป็นโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ วาดการ์ตูน โลโก้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ออกแบบตัวหนังสือ โบร์ชัวร์ ทำป้าย ตัดสติ้กเกอร์
 และงานกราฟฟิกประเภทต่างๆ  เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่มีความสามารถสูง ครอบคลุมการ ทำงานด้านการออกแบบ ได้ทุกรูปแบบและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
          ในหลักสูตรนี้ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนตั่งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง และสามารถประยุกต์เข้ากับ การใช้งานจริง ของแต่ละท่านได้
 
 เนื้อหาหลักสูตรโดยรวม
 • ส่วนประกอบหลักใน CorelDRAW
 • ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ CorelDRAW
 • การใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ
 • พื้นที่การทำงานของโปรแกรม
 • การใช้เมาส์และการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
 • การสร้างงานใหม่ (NEW)
 • การทำงานกับตัวอักษรและข้อความ
 • การพิมพ์ตัวอักษรใน CorelDRAW, การปรับแต่งตัวอักษร
 • การพิมพ์ตัวอักษรตามเส้น
 • การพิมพ์ตัวอักษรภายในรูปร่างต่างๆ
 • การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
 • การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐานใน CorelDRAW
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ
 • การสร้างวัตถุขั้นสูงใน CorelDRAW
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุขั้นสูง
 • การสร้างงาน 3 มิติใน CorelDRAW
 • การรีทัชภาพใน PHOTO-PAINT
 • การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
 • การใช้งานร่วมกับ illustrator และโปรแกรมอื่นๆ
 • การ Export ผลงานไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคชั้นสูงเพื่อใช้ประกอบอาชีพ
 • CorelDRAW Workshop 1
 • การออกแบบโบร์ชัวร์ การสร้างโลโก้ การสร้างงานโฆษณา การสร้างภาพการ์ตูน การสร้างงาน3มิติ
 • CorelDRAW Workshop 2
 • ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
 • CorelDRAW Tip and Trick
    สอนCoreldraw
        ค่าอบรม :  เรียนกลุ่ม 3,900.-
   เรียนส่วนตัว 8,900.-
   โปรแกรมที่ใช้เรียน CorelDRAW 2020
   
   รับฟรีทันที !!! คลิปสอนการใช้งานโปรแกรม CorelDraw
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
   สอน CorelDraw รับรองผล 100%
   
   
เรียน coreldraw  เรียน coreldraw  ตาราง อบรมcoreldraw  สมัคร เรียนcoreldraw  แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมcoreldraw
อบรม 7-06-2024
© Copyright 2004-2024  By Chairat Studio