illustrator

สอนillustrator เรียนillustrator อบรมillustrator สอนai

 
 คลิ้กดู หัวข้อฝึก อบรมillustrator  
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  
  วิธีการฝึกอบรม :  เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม  
  ระยะเวลาฝึกอบรม :  เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  
     เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  
  ค่าอบรม :  เรียนกลุ่ม 3,500.-  
     เรียนส่วนตัว 8,900.-  
     รับฟรีทันที !!! CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 บาท  
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา  
     รับรองผล 100%  
     เรียนทบทวนฟรี !!!  
       
    สอนIllustrator  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
       
     คลิ้กดู หัวข้อฝึก อบรมillustrator  
   

สอนillustrator เรียนillustrator อบรมillustrator สอนai

   
เรียน illustratorเรียน illustratorตาราง อบรมillustrator เรียนillustratorสมัคร เรียนillustratorแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมillustrator
อบรมillustrator 28-06-2018
© Copyright 2004-2018  By Chairat Studio