หลักสูตรอบรม Microsoft Excel + PowerPoint

 
หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าฝึกอบรม  มีความสามารถในทำงานด้านเอกสาร ทกรูปแบบ สำหรับการใช้งาน
ภายในสำนักงานหรือใช้ส่วนตัว โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานทั่วๆไป สร้างและจัดการเอกสาร, การทำรายงาน,
การออกแบบแผ่นพับ และงานเอกสารอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ตามต้องการ
 
     
  Microsoft Excel หัวข้อการฝึกอบรม Microsoft Excel
  Microsoft PowerPoint หัวข้อการฝึกอบรม Microsoft PowerPoint
     
 
     
  ค่าอบรม  แบบส่วนตัว 13,500.- / 1 ท่าน
     แบบกลุ่ม -
   
© Copyright 2004-2014 By ChairatStudio.com
homeสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์