อบรม สอนAutocad เรียนAutoCAD

 

            หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใช้งาน AutoCAD เพียงบางส่วน เช่น เปิดดูงาน, สั่งพิมพ์, แปลงงาน Autocad

 
  เป็น PDF, Jpeg ,ไฟล์งานเพื่อส่ง Email หรือ แก้ไขงานเพียงเล็กน้อย โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งทั้งหมด  
             หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้ เรียนAutocad เฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงเท่านั้น หลักสูตร เร่งรัดเน้นใช้งานจริง  
     
 
หัวข้อการฝึก อบรมAutoCAD
เรียนAutoCAD Express
 
       
 
AutoCAD Express
การเปิด file งาน Autocad
    การพิมพ์ข้อความ
    การเปิด-ปิด layer
    การแปลงไฟล์ AutoCAD เป็น pdf , Jpeg
    การนำไฟล์งาน Autocad ไปใช้ใน Autocad รุ่น อื่นๆ หรือโปรแกรมอื่น
    คำสั่งในการสร้างวัตถุง่ายๆ เช่น การสร้างเส้น การสร้างรูปร่างต่างๆ Draw
    คำสั่งในการแก้ใขวัตถุ เช่น การย้ายตำแหน่ง Modify
    การย่อขยายขนาด การหมุน การลบ การยืดวัตถุ
    การสร้างและแก้ไขเส้นบอกขนาด ( Dimension )
    การนำวัตถุสำเร็จรูปในโปรแกรมมาใช้งาน ( Block & Design Center )
    คำสั่งอื่นๆตามลักษณะการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
    การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
    สอบถามปัญหาการใช้งานอืนๆใน Autocad
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เหมาะสำหรับ: เจ้าของกิจการ, หัวหน้างาน, พนักงานบังคับบัญชา, พนักงานปฏิบัติการทั่วไป
 
:ท่านที่มีชิ้นงานอยู่แล้วแต่มีปัญหาทำต่อไม่ได้ สามารถนำชิ้นงานมาเรียนได้
ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 4,000.- 1 วัน ( 6 ชัวโมง )   สอน autocad 2d  
  เรียนกลุ่ม 4,000.- 1 วัน ( 6 ชัวโมง )   สอน autocad 3d  
อบรม สอน เรียน Autocad
© Copyright 2004-2016  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092
เรียนAutocadสอนAutocadสอนAutocadอบรมAutocadสอนAutocad
สอนautocad 23-Apr-2017