Photoshop

สอน Photoshop สมัคร เรียน Photoshop หลักสูตร อบรม Photoshop

 
 คลิ้กดู หัวข้อฝึก อบรมPhotoshop  
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  
  วิธีการฝึกอบรม :  เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม  
  ระยะเวลาฝึกอบรม :  เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  
     เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  
  ค่าอบรม :  เรียนกลุ่ม 3,500.-  
     เรียนส่วนตัว 8,900.-  
     รับฟรีทันที !!! CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 บาท  
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา  
     รับรองผล 100%  
     เรียนทบทวนฟรี !!!  
       
    สอนphotoshop  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
       
     คลิ้กดู หัวข้อฝึกอบรมPhotoshop  
   

 สอน Photoshop สมัคร เรียน Photoshop หลักสูตร อบรม Photoshop

   
เรียน Photoshopเรียน Photoshop ตาราง อบรมPhotoshop เรียน Photoshopสมัคร เรียนPhotoshopแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมPhotoshop
อบรมPhotoshop 5-01-2017
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio