อบรมคอมพิวเตอร์ 2554

OpenOffice

3ds max            หลักสูตรนี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถบริหารงานต่างๆในสำนักงาน เช่น การสร้างจดหมาย รายงาน สร้างตาราง
3ds Animation   ข้อมูลแผนภูมิ การบริหารตัวเลข งานกราฟฟิกอย่างง่าย การนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ
3ds max Architecture            รวมถึงสามารถใช้งาน openoffice ร่วมกับฐานข้อมูลเดิมของ Microsoft Office ได้ เพื่อตอบสนองการใช้งาน ในสำนักงาน
3ds max Designer   และสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามลักษณะงานของแต่ละท่าน
3d Game Maker   หัวข้อการฝึกอบรม
AutoCAD 2D   - แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Opensource OpenOffice
AutoCAD 3D   - ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
Blender 3D   - การสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วย Writer (Microsoft Word)
Corel Draw   - การตกแต่ง แก้ไขรายละเอียดต่างๆของเอกสาร
Dreamweaver   - การสร้างงานคำนวณเบื้องต้นด้วย cal (Microsoft Excel)
Flash   - การออกแบบและสร้างงานนำเสนอด้วย Impress (Microsoft PowerPoint)
InkScape   - ทำงานกับข้อความ ภาพ และ แผนภูมิ
Illustrator   - การพิมพ์งาน และควบคุมงานพิมพ์
Photoshop   - การใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ
Powerpoint   - การนำเข้า ไฟล์งาน จาก Microsoft Office
Rhino   - การแปลง ไฟล์งาน ไปยัง Microsoft Office
RPG Game Maker   - การแปลงผลงานเป็น PDF
SketchUp    
Solidworks    
V-Ray 3ds max    
V-Ray SketchUp    
V-Ray Rhino    
BasicComputer    
Openoffice    
อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design    
Packaging Design    
Graphic Design   ค่าอบรม      
Interior Design   เรียนส่วนตัว 6,000.- บาท      
Multimedia Design   เรียนกลุ่ม 3,000.- บาท ตารางอบรมแบบกลุ่ม    
       
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    © Copyright 2004-2012  By Chairat Studio