หลักสูตร อบรม Dreamweaver

  Dreamweaver 1  การจัดตั้งเว็บไซต์ เพื่อ การสร้างเว็บไซต์
    ขั้นตอนการขอจด ชื่อเว็บไซต์ .com .co.th .net .ac.th และอื่นๆ
    การขอเช่าพิ้นที่บนระบบ internet
  Dreamweaver 2  รู้จักกับ เว็บไซต์ และส่วนประกอบต่างๆใน Dreamweaver
    หลักการและทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์
    ระบบของเว็บไซต์
    องค์ประกอบหน้าตาเว็บเพจ
    ส่วนประกอบหลักใน Dreamweaver
    การจัดการมุมมองต่างๆ
  Dreamweaver 3  เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
    การสร้างหน้าเว็บเพจใหม่
    การกำหนดสีพื้นหลัง
    การใช้ พาเนล History
    การบันทึกไฟล์เว็บเพจ
    การดูผลงานเว็บเพจในเว็บบราวเซอร์
  Dreamweaver 4  เรียนรู้การปรับแต่งวัตถุแบบต่างๆ
    การทำงานกับข้อความและตัวหนังสือ
    การพิมพ์ข้อความ, การจัดรูปแบบตัวอักษร, ย่อหน้า,การตั้งค่าการใช้งานภาษาไทย
    การใส่วันที่ ,การใส่เส้นคั่น
  Dreamweaver 5  การทำงานกับภาพ
    ชนิดของรูปภาพและการจัดเตรียมรูปภาพ
    การใส่ภาพลงในเว็บเพจ
    การใส่ภาพลงในเว็บเพจ การปรับขนาด การใส่กรอบ
    การใช้รูปภาพเป็นพื้นหลัง
    การแก้ไขรูปภาพ
  Dreamweaver 6  การสร้างตาราง
    เริ่มสร้างตาราง, การพิมพ์ข้อความในตาราง, การปรับขนาดโครงสร้างของตาราง
    การเรียงข้อมูลในตาราง, การเปลี่ยนแปลงจำนวนแถวและคอลัมน์, การรวมเซลล์
    การจัดรูปแบบตาราง ,การนำตารางข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาใช้
  Dreamweaver 7  การสร้างเฟรมเชต
    รุ้จักกับเฟรมเซต
    การสร้างเฟรมและการปรับแต่ง
    การเชื่อมโยงเฟรม
  Dreamweaver 8  การใช้งานเลเยอร์ (AP Div)
    การจัดวางเนื้อหาด้วย Layer
    การสร้าง Layer / การจัดการ Layer
    การใส่ Object ลงใน Layer
    การสร้าง Layer ซ้อนใน Layer
  Dreamweaver 9  การสร้างการเชื่อมโยง เว็บไซต์ (LINK)
    การเชื่อมโยงภายใน เว็บเพจ เดียวกัน
    การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นๆ
    การเชื่อมโยงไปยังอีเมล
  Dreamweaver 10  การใส่สื่อ Multimedia
    การใส่สื่อ Multimedia ลงในเว็บเพจ
    การใส่ Flash Movie
    การใส่ เสียง ลงในเว็บเพจ
    การสร้าง Spry Menu (Dropdown Menu และเมนูชนิดต่างๆ)
    การดึง vdo จาก Youtube มาแสดงในเว็บไซต์
  Dreamweaver 11  การใช้งาน CSS
    เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน CSS เพื่อกำหนดค่าต่างๆในการสร้างเว็บไซต์
  Dreamweaver 12  การส่งเว็บไซท์ไปใช้งานจริงในอินเทอร์เนต
    การส่ง Files ไปยังระบบอินเทอร์เนต
    การใช้โปรแกรม Upload ข้อมูล
  Dreamweaver 13  การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูล
     เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบบฟอร์มสำหรับรับข้อมูล จากหน้าเว็บ
  Dreamweaver 14  การโปรโมทเว็บ (SEO)
    เรียนรู้การโปรโมทเว็บ และการทำให้ติดลำดับการค้นหาใน Google
  Dreamweaver 15  Dreamweaver Tip and Trick
    เรียนรู้เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน ที่เป็นทางลัด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
    เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการทำงาน
     
  ค่าอบรม เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง
    เรียนกลุ่ม 3,500.- 12 ชั่วโมง
  สอนillustrator  
   รับฟรีทันที !!! CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 บาท
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
   รับรองผล 100%
   เรียนทบทวนฟรี !!!
   เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุม Dreamweaver CC2017 CC2015 CC CS6 CS5
   
   
อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว  อบรมคอมพิวเตอร์  promotion เรียนคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Fax : 02-9689092 Hotline : 085-2176726
Line id : nathita.n
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
© Copyright 2004-2017 By Chairat Studio