เนื้อหาครอบคลุมทุก version

อบรม สอน CorelDraw

coreldraw อบรม coreldraw
         CorelDraw เป็นโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ วาดการ์ตูน โลโก้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ออกแบบตัวหนังสือ งานกราฟฟิกประเภทต่างๆ
เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่มีความสามารถสูง ครอบคลุมการ ทำงานด้านการออกแบบ ได้ทุกรูปแบบและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
          ในหลักสูตรนี้ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนตั่งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง และสามารถประยุกต์เข้ากับ การใช้งานจริง ของแต่ละท่านได้
 
เนื้อหาหลักสูตรโดยรวม
 • ส่วนประกอบหลักใน CorelDRAW
 • ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ CorelDRAW
 • การใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ
 • พื้นที่การทำงานของโปรแกรม
 • การใช้เมาส์และการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
 • การสร้างงานใหม่ (NEW)
 • การทำงานกับตัวอักษรและข้อความ
 • การพิมพ์ตัวอักษรใน CorelDRAW, การปรับแต่งตัวอักษร
 • การพิมพ์ตัวอักษรตามเส้น
 • การพิมพ์ตัวอักษรภายในรูปร่างต่างๆ
 • การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
 • การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐานใน CorelDRAW
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ
 • การสร้างวัตถุขั้นสูงใน CorelDRAW
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุขั้นสูง
 • การสร้างงาน 3 มิติใน CorelDRAW
 • การรีทัชภาพใน PHOTO-PAINT
 • การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
 • การใช้งานร่วมกับ Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ
 • การ Export ผลงานไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคชั้นสูงเพื่อใช้ประกอบอาชีพ
 • CorelDRAW Workshop 1
 • การออกแบบโบร์ชัวร์ การสร้างโลโก้ การสร้างงานโฆษณา การสร้างภาพการ์ตูน การสร้างงาน3มิติ
 • CorelDRAW Workshop 2
 • ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
 • CorelDRAW Tip and Trick
© Copyright 2004-2015  By Chairat Studio
แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์