อบรม สอนPhotoshop cc 2017

     
    โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมา สำหรับการตกแต่งภาพ และสร้างภาพกราฟฟิค ตั้งแต่งานง่ายๆ เช่นการ ปรับแสง สีของภาพ
  การปรับขนาด การตัดต่อภาพ ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงที่ต้องการความเหมือนจริง หรือ เหนือจริงเช่นการ การตัดต่อขั้นสูง ตัดฉากหลัง การซ้อนภาพ สำหรับงานโฆษณาต่างๆ
  ในสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวใน Web site หรือ Banner ในสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook , Line และอื่นๆได้
    โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
  สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้
     
  หัวข้อฝึกอบรม  
  Lesson 1 การทำงานกราฟฟิกด้วย Photoshop CC 2017
    ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ Photoshop CC 2017
    ส่วนประกอบหลักใน Photoshop
    การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New
    การเปิดไฟล์กราฟฟิคด้วย Bridge
  Lesson 2 การเลือกแบบต่างๆ (Selection) และการจัดการมุมมอง
    รู้จักกับ Selection แบบต่างๆ
    การสร้าง Selection แบบอิสระ , แบบเรขาคณิต
    การใช้ Quick Selection
    การสร้าง Selection แบบอืนๆทีสามารถทำได้ใน Photoshop ,การเพิ่มหรือลบ Selection
    การ Save Selection
    การใช้ เครืองมือในการจัดการมุมมองภาพ Zoom Tool, Hand Tool และการใช้ คีย์ลัด ต่างๆ
  Lesson 3 การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
    การทำงานกับเลเยอร์
    การเพิ่มเลเยอร์หรือลบ / การจัดเรียงลำดับเลเยอร์ / การล็อคเลเยอร์
    การตั้งค่า Blending Mode ของเลเยอร์
    การใส่ Effect ให้กับวัตถุทีอยูในเลเยอร์
  Lesson 4 การใช้เครืองมือวาดภาพ
    การใช้พู่กันวาดภาพ, การเลือกหัวแปรง, การเลือกสีโฟร์กราวน์และแบ็คกราวน์
    การปรับแต่งขอบ selection ให้ฟุ้ง
    การวาดเส้นด้วยดินสอ
    การเลือกใช้หัวแปรงแบบต่างๆ
    การเลือกสีจาก Swatches
  Lesson 5 การใช้เครืองมือตกแต่งภาพ (Retouch)
    การ Retouch ภาพด้วยคำสั่ง Spot Healing Brush Tool
    การ Retouch ภาพด้วยคำสั่ง Healing Brush Tool
    การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ Patch Tool
    การคัดลอกพืนผิวด้วย Clone Stamp Tool และ Pattern Stamp Tool
    การลบภาพด้วยยางลบ
    การตัดพื้นหลังของภาพออก ( Die Cut ) ด้วย Background Eraser Tool
    การไล่สีแบบต่างๆด้วย Gardient tool
    การทำให้ภาพเบลอจากการพ่นด้วย คำสั่ง Blur
    การทำให้ภาพคมชัด จากการพ่นด้วย คำสั่ง Sharpen
    การเกลียภาพลบรอยเปือนด้วย คำสั่ง Smudge
    การเพิ่มความขาวและสดใสในภาพด้วย คำสั่ง Dodge
    การเพิ่มความเข้มและคล้ำในภาพด้วย คำสั่ง Burn
    การทำให้ภาพซีดจางด้วย คำสั่ง Sponge
    การย้อนกลับการกระทำต่างๆจาก Panal History
    การย้อนกลับการกระทำต่างๆจาก History Brush
    การใช้คำสั่ง Content Aware Move
    การลบรอยสีแดงบนดวงตาจากภาพถ่ายที่ใช้ Flash
    การใช้ Style สำเร็จรูป
  Lesson 6 เครืองมือสร้างภาพ Vector
    การสร้างรูปร่างต่างๆเช่น Rectangle , Polygon , Round Rectangle
    การเปลียนสีให้กับรูปร่างทีสร้าง การสร้างเส้น line tool
    การสร้างรูปร่างอิสระ Custom Shape Tool
  Lesson 7 การพิมพ์ข้อความและตัวอักษร
    การพิมพ์ข้อความใน Photoshop และการจัดรูปแบบต่างๆให้กับตัวอักษร
    การสร้างตัวอักษรแบบพิเศษด้วย wrap tool
  Lesson 8 การปรับแต่งรูปร่างให้กับภาพใน Photoshop
    เรียนรู้การใช้คำสังในการปรับแต่งรูปทรงดัวย Transform และ Free Transform
    การหมุน, การย่อ-ขยาย, การยืดภาพและอืนๆโดยการกรอกตัวเลขเพือกำหนดค่าหรือกำหนดเอง
    การบิดเอียงภาพด้วยคำสัง Distort ,การปรับแต่งมิติให้ภาพด้วยคำสัง Perspective
    การใส่ Style ให้กับภาพใน Layer
  Lesson 9 การใช้ฟิลเตอร์เพื่อสร้างผลงาน
    Filter คืออะไรและใช้งานอย่างไร
    การปรับแต่งภาพด้วย Filter แบบต่างๆ
    การใช้ Filter Gallery
  Lesson 10 สอนphotoshop ในการปรับแต่งแสง ความคมชัด และจัดการสีจากภาพถ่าย
    การปรับความสว่างและความชัด ( Brightness / Contrast )
    การปรับสีของภาพด้วย Color Balance
    การปรับสีของภาพด้วย Hue and Saturation
    การปรับภาพด้วยคำสั่ง Level
    การปรับภาพด้วยคำสั่ง Curve
    การปรับภาพด้วยคำสั่ง Match Color
  Lesson 11 เรียนphotoshop ในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว
    เรียนรู้กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับใช้ในงานต่างๆ เช่น Web site , Banner
  Lesson 12 การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
    เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละประเภท เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์, งานแยกสี
    เรียนรู้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต ,เรียนรู้ระบบการพิมพ์ดิจิตอล, การสร้างภาพสำหรับ Web site
    การนำผลงานที่ได้ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
    การนำผลงานที่ได้ไปใช้ใน สื่อต่างๆ เช่น Facebook , LINE
  Lesson 13 สอนPhotoshop Workshop
    ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของหน่วยงานนั้นๆ
    การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน
   

  ค่าอบรม  เรียน แบบกลุ่ม 3,500.-
     เรียน แบบส่วนตัว 8,900.-
     
  ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     รับฟรีทันที !!! CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 บาท
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
     รับรองผล 100%
     เรียนทบทวนฟรี !!!
     
     
 
สอนphotoshop เรียนphotoshop ส่วนตัว  สอนphotoshop  promotion เรียนphotoshop แผนที่ศูนย์ฝึก เรียนphotoshopสมัคร เรียนphotoshop
อบรม 5-09-2017
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio
เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุม Photoshop CC2015 CC CS3 CS4 CS5 CS6