สอนคอมพิวเตอร์

3ds max

3ds VIZ
3ds Animation
3d Game Maker
V-Ray 3ds max
V-Ray SketchUp
AXCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
SketchUp
Solidworks
MasterCAM
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Flash
Corel Draw
PHP
BasicComputer
Powerpoint
สอนการออกแบบ
Product Design
Graphic Design
Packaging Design
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
 
เรียนส่วนตัว
นอกสถานที่
contact
hotline

อบรมการสร้างเกมส์ ด้วยโปรแกรม RPG Maker

เรียนรู้การสร้างเกมส์ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการสร้างชุดติดตั้ง สำหรับนำไปใช้งานจริง
คุณสามารถสร้างเกมส์ได้ง่าย!!! แม้ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อน
ตัวอย่างเกมส์ที่สร้างด้วย RPG Maker เช่น Final Fantasy ภาค 8, Dragon Ball

การสร้างแผนที่
สอนการสร้างแผนที่ในเกมส์
สอนสอนการสร้างHERO
การสร้างHERO
สอนการสร้างฉากต่อสู้
การสร้างฉากต่อสู้
สอนการสร้างฉากสนทนาในเกมส์
การสร้างฉากการสนทนา