อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2558

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation                      อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 9-10-2015
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   3ds max for Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 1 - 2 - 3 ตุลาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 5 - 6 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Illustrator CS6 จ - อ 5 - 6 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันเสาร์ 10 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Photoshop CS6 พ - พฤ 7 - 8 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 8 - 9 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 9 - 10 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   V-Ray for SketchUp จ - อ 12 - 13 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   3ds max 2015 จ - อ 12 - 13 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Photoshop CS6 พ - พฤ 14 - 15 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Dreamweaver CS6 พฤ - ศ 15 - 16 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 15 - 16 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 16 - 17 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Illustrator CS6 จ - อ 19 - 20 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   Photoshop CS6 พ - พฤ 21 - 22 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 22 - 23 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 23 - 24 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 26 - 27 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 26 - 27 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 29 - 30 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ อ - พ 3 - 4 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 อ - พ 3 - 4 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 5 - 6 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พฤ - ศ 5 - 6 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 5 - 6 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 6 - 7 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 9 - 10 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 จ - อ 9 - 10 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 11 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 11 - 12 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 13 - 14 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 13 - 14 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 16 - 17 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 16 - 17 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 18 - 19 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   3ds max for Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 19 - 20 - 21 พฤศจิกายน
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 20 - 21 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 23 - 24 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 23 - 24 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 25 - 26 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 27 - 28 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 27 - 28 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 ศ - ส 27 - 28 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Photoshop CS6 อ - พ 1 - 2 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 3 - 4 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 3 - 4 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 7 - 8 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 7 - 8 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ ศ - ส 11 - 12 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 11 - 12 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 14 - 15 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 14 - 15 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 16 ธันวาคม - 13 มกราคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 16 - 17 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max for Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 17 - 18 - 19 ธันวาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 18 - 19 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 18 - 19 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 21 - 22 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 21 - 22 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พ - พฤ 23 - 24 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 25 - 26 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 ศ - ส 25 - 26 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 28 - 29 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 28 - 29 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
                       อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000