อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation             อบรมคอมพิวเตอร์  ตารางอบรมคอมพิวเตอร์  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2559
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 27-07-2016
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   Photoshop CC 2015 ศ - ส 1 - 2 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   Illustrator CC 2015 ศ - ส 1 - 2 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   3ds max Version 2015 จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Excel 2013 จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Dreamweaver จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 29 ทุกวันพุธ 6 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 29 ทุกวันเสาร์ 9 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   3ds max Version 2015 พฤ - ศ 7 - 8 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 7 - 8 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Dreamweaver พฤ - ศ 7 - 8 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Flash ศ - ส 8 - 9 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   V-Ray for SketchUp จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   Illustrator CC 2015 จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint พ - พฤ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel 2013 พ - พฤ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 14 - 15 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 14 - 15 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พฤ - ศ 14 - 15 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint พ - พฤ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel 2013 พ - พฤ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พ - พฤ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พ - พฤ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 28 - 29 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 28 - 29 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 29- 30 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Dreamweaver พ - พฤ 3 - 4 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash พ - พฤ 3 - 4 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  PowerPoint ศ - ส 5 - 6 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel 2013 ศ - ส 5 - 6 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 10 - 11 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 15 - 16 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 15 - 16 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 15 - 16 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 17 - 18 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver พ - พฤ 17 - 18 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash พ - พฤ 17 - 18 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 19 - 20 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 19 - 20 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 22 - 23 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 22 - 23 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 24 - 25 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พ - พฤ 24 - 25 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 26 - 27 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 26 - 27 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 29 - 30 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash จ - อ 29 - 30 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  PowerPoint 2013 พ - พฤ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel 2013 พ - พฤ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 30 ทุกวันพุธ 31 สิงหาคม - 28 กันยายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 30 ทุกวันเสาร์ 3 กันยายน - 1 ตุลาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 5 - 6 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 5 - 6 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 5 - 6 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 5 - 6 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 5 - 6 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw พฤ - ศ 8 - 9 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash พฤ - ศ 8 - 9 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 9 - 10 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2015 ศ - ส 9 - 10 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 12 - 13 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 12 - 13 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 12 - 13 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 12 - 13 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 16 - 17 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 16 - 17 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 21 - 22 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 21 - 22 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 23 - 24 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 23 - 24 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 26 - 27 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 26 - 27 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 26 - 27 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 31 ทุกวันพุธ 5 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 5 - 6 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 5 - 6 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint 2013 ศ - ส 7 - 8 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel 2013 ศ - ส 7 - 8 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 31 ทุกวันเสาร์ 8 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 12 - 13 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 12 - 13 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 ศ - ส 14 - 15 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 พ - พฤ 19 - 20 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3dsmax พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 21 - 22 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 21 - 22 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 26 - 27 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 26 - 27 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3dsmax พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint 2013 ศ - ส 28 - 29 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel 2013 ศ - ส 28 - 29 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
              อบรมคอมพิวเตอร์  ตารางอบรมคอมพิวเตอร์  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2559
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000