อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2557 - 2558

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation         ตารางอบรม พฤศจิกายน 2557  ตารางอบรม  ตารางอบรม มกราคม 2558  ตารางอบรม กุมภาพันธ์
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 24-11-2014
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 3 - 4 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   Illustrator CS6 จ - อ 3 - 4 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   Packaging Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 18 ทุกวันพุธ 12 พ.ย.- 10 ธ.ค.
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Photoshop CS6 พ - พฤ 5 - 6 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 6 - 7 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Illustrator CS6 ศ - ส 7 - 8 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   V-Ray for SketchUp จ - อ 10 - 11 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Illustrator CS6 จ - อ 10 - 11 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Photoshop CS6 พ - พฤ 12 - 13 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   AutoCAD 2D Version 2014 ศ - ส 14 - 15 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 14 - 15 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 17 - 18 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Photoshop CS6 จ - อ 17 - 18 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Illustrator CS6 พฤ - ศ 20 - 21 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 20 - 21 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Photoshop CS6 จ - อ 24 - 25 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 24 - 25 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27 - 28 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 27 - 28 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design   เรียนออนไลน์
Graphic Design  
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 1 - 2 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 พ - พฤ 3 - 4 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 8 - 9 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 ศ - ส 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 12 - 13 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 15 - 16 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 15 - 16 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PD 19 ทุกวันพุธ 17 ธ .ค.- 21 ม.ค.
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 17 - 18 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 18 - 19 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 18 - 19 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 22 - 23 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   Photoshop CS6 จ - อ 22 - 23 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 24 - 25 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ ศ - ส 26 - 27 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 ศ - ส 26 - 27 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 29 - 30 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์          
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 5 - 6 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 5 - 6 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 7 - 8 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 8 - 9 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 8 - 9 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 12 - 13 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 12 - 13 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 14 - 15 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 16 - 17 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 ศ - ส 16 - 17 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 19 - 20 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 19 - 20 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 21 - 22 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 22 - 23 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 22 - 23 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 26 - 27 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 26 - 27 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 19 ทุกวันพุธ 28 ม.ค.- 25 ก.พ.
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 28 - 29 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29 - 30 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 ศ - ส 30 - 31 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 2 - 3 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 2 - 3 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 4 - 5 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 5 - 6 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 9 - 10 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 12 - 13 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 12 - 13 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 16 - 17 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 18 - 19 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 ศ - ส 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 23 - 24 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 23 - 24 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 25 - 26 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 27 - 28 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 ศ - ส 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
        ตารางอบรม พฤศจิกายน 2557  ตารางอบรม  ตารางอบรม มกราคม 2558  ตารางอบรม กุมภาพันธ์
     ทุกหลักสูตร รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา +CD หรือ DVD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450-950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000