อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2557

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation    สิงหาคม 2557    อบรมคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2557
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 16-08-2014
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   SketchUp 2013 + Podium ศ - ส 1 - 2 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Blender 3D   AutoCAD 2D Version 2014 ศ - ส 1 - 2 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Corel Draw   Photoshop CS6 จ - อ 4 - 5 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Dreamweaver   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 7 - 8 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Flash   Illustrator CS6 พฤ - ศ 7 - 8 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Gimp   Photoshop CS6 พฤ - ศ 14 - 15 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
InkScape   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 14 - 15 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Illustrator   SketchUp 2013 + Podium จ - อ 18 - 19 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Photoshop   Photoshop CS6 พ - พฤ 20 - 21 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Powerpoint   AutoCAD 2D Version 2014 พ - พฤ 20 - 21 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Premiere Pro   Illustrator CS6 พฤ - ศ 21 - 22 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Rhino   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 21 - 22 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
SketchUp   AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 22 - 23 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Solidworks   Illustrator CS6 ศ - ส 22 - 23 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
V-Ray SketchUp   SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง จ - อ 25 - 26 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Photoshop CS6 จ - อ 25 - 26 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   Packaging Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 17 ทุกวันพุธ 27 สิงหาคม - 24 กันยายน
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 28 - 29 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    AutoCAD 3D Version 2014 พฤ - ศ 28 - 29 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
           
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design   เรียนออนไลน์
Graphic Design  
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2013 + Podium จ - อ 1 - 2 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 1 - 2 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 พ - พฤ 3 - 4 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
  AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 4 - 5 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 8 - 9 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
  Illustrator CS6 จ - อ 8 - 9 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 พ - พฤ 10 - 11 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 11 - 12 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 15 - 16 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 15 - 16 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 17 - 18 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 18 - 19 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   SketchUp 2013 + Podium จ - อ 22 - 23 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 22 - 23 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 25 - 26 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 24 - 25 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 29 - 30 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์          
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Product Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PD 18 ทุกวันพุธ 1 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 2 - 3 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 2 - 3 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2013 + Podium จ - อ 6 - 7 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 6 - 7 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 9 - 10 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 9 - 10 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 13 - 14 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 13 - 14 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 16 - 17 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 16 - 17 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 20 - 21 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 20 - 21 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2013 + Podium ศ - ส 24 - 25 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 24 - 25 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 27 - 28 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 27 - 28 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 30 - 31 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 30 - 31 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
     สิงหาคม 2557    อบรมคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2557
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000