อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2560

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation     อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรม illustrator  อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 28-04-2017
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 3D   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   V-Ray for SketchUp จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Illustrator CC 2015 จ - อ 3 - 4 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 6 - 7 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 6 - 7 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   CorelDraw จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Illustrator CC 2015 จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Photoshop CC 2015 อ - พ 18 - 19 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 22 และ 29 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   V-Ray for SketchUp จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   Photoshop CC 2015 จ - อ 24 - 25 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Multimedia Design  
   
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 36 ทุกวันพุธ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 36 ทุกวันเสาร์ 13 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2016 จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 37 ทุกวันพุธ 7 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for 3ds max พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    CorelDraw จ - อ 2 - 3 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 2 - 3 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 2 - 3 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 6 - 7 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 6 - 7 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 6 - 7 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 37 ทุกวันพุธ 12 กรกฎาคม- 9 สิงหาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max For Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 20 - 21 - 22 กรกฎาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 3 - 4 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 3 - 4 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 3 - 4 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 3 - 4 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 3 - 4 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 7 - 8 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 7 - 8 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 7 - 8 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 7 - 8 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 10 - 11 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 10 - 11 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CC 2015 พฤ - ศ 10 - 11 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 10 - 11 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 10 - 11 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 14 - 15 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 14 - 15 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 14 - 15 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 14 - 15 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 14 - 15 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Express วันพุธที่ 16 สิงหาคม (1 วัน)
4,000.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 17 - 18 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 17 - 18 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 พฤ - ศ 17 - 18 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 17 - 18 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 17 - 18 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp รอบวันเสาร์ 19 และ 26 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 21 - 22 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 21 - 22 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 21 - 22 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 21 - 22 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 21 - 22 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Express วันพุธที่ 23 สิงหาคม (1 วัน)
4,000.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 28 - 29 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 28 - 29 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 28 - 29 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp Express วันพุธที่ 30 สิงหาคม (1 วัน)
4,000.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
      อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรม illustrator  อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio