อบรมคอมพิวเตอร์ 2562

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2562

 3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
 3ds Animation      
 3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 22-05-2019
 3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
 AutoCAD 2D    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 AutoCAD 3D V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 23 - 24 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Blender 3D SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 27 - 28 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Corel Draw SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 30 - 31 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Dreamweaver          
 Flash   อบรมคอมพิวเตอร์  
 InkScape    
 Illustrator   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2562
 Photoshop  
 Powerpoint  
 Premiere Pro  
 Rhino  
 SketchUp  
 Solidworks  
 V-Ray SketchUp          
 V-Ray Rhino          
 V-Ray 3dsmax        
เรียนคอมพิวเตอร์    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 3 - 4 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 6 - 7 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 พฤ - ศ 6 - 7 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 10 - 11 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 13 - 14 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 13 - 14 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียน autocad AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 13 - 14 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 13 - 14 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 17 - 18 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 17 - 18 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 จ - อ 17 - 18 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 20 - 21 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 20 - 21 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 20 - 21 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 20 - 21 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 24 - 25 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 24 - 25 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 พฤ - ศ 27 - 28 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27 - 28 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 27 - 28 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 27 - 28 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Packaging Design  Packaging Design ภาคทฤษฎี ( อบรม 2 วัน ) พฤ - ศ 27 - 28 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
 แผนที่ สอน autocad        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 1 - 2 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 1 - 2 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 1 - 2 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Packaging Design  Packaging Design รอบวันพุธ ( อบรม 5 วัน ) PK 54 ทุกวันพุธ 3 ก.ค. - 31 ก.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Product Design รอบวันพุธ ( อบรม 5 วัน ) PD 52 ทุกวันพุธ 3 ก.ค. - 31 ก.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 8 - 9 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 8 - 9 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 8 - 9 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 8 - 9 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 11 - 12 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11 - 12 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 11 - 12 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 18 - 19 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Product Design SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 18 - 19 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 จ - อ 22 - 23 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Graphic Design V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 22 - 23 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Multimedia Design SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 22 - 23 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 22 - 23 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 พฤ - ศ 25 - 26 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 25 - 26 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2019 พฤ - ศ 25 - 26 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 อ - พ 30 - 31 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 อ - พ 30 - 31 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ อ - พ 30 - 31 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp อ - พ 30 - 31 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง อ - พ 30 - 31 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
เรียนคอมพิวเตอร์          
         
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
อบรมคอมพิวเตอร์ SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 1 - 2 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Packaging Design  Packaging Design รอบวันพุธ ( อบรม 5 วัน ) PK 55 ทุกวันพุธ 3 ส.ค. - 31 ส.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 5 - 6 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 5 - 6 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 8 - 9 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ อ - พ 13 - 14 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 อ - พ 13 - 14 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 พฤ - ศ 15 - 16 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 15 - 16 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
           
     
     
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 2500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม เรียนautocad ออนไลน์
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio