อบรมคอมพิวเตอร์ 2562

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2562

 3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
 3ds Animation           
 3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 11-07-2019
 3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
 AutoCAD 2D    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 AutoCAD 3D AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 22 - 23 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Blender 3D SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 25 - 26 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Corel Draw Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 27- 28 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Dreamweaver Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 27- 28 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Flash SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 29 - 30 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 InkScape          
 Illustrator          
 Photoshop          
 Powerpoint   อบรมคอมพิวเตอร์  
 Premiere Pro    
 Rhino   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2562
 SketchUp  
 Solidworks  
 V-Ray SketchUp  
 V-Ray Rhino  
 V-Ray 3dsmax  
   
           
เรียนคอมพิวเตอร์        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 1 - 2 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Packaging Design  Packaging Design รอบวันเสาร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 55 ทุกวันพุธ 3 ส.ค. - 31 ส.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 อ - พ 13 - 14 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียน autocad V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 2 - 3 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 2 - 3 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Packaging Design  Packaging Design รอบวันเสาร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 56 ทุกวันพุธ 4 ก.ย. - 2 ต.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 5 - 6 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 5 - 6 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Product Design รอบวันพุธ ( อบรม 5 วัน ) PD 52 ทุกวันเสาร์ 7 ก.ย. - 5 ต.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 9 - 10 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 12 - 13 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 16 - 17 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 16 - 17 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19 - 20 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 19 - 20 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 23 - 24 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  CorelDraw จ - อ 23 - 24 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 26 - 27 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 26 - 27 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 พฤ - ศ 26 - 27 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 28 - 29 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
อบรมคอมพิวเตอร์        
 Product Design    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 Packaging Design SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 3 - 4 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Graphic Design AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 3 - 4 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Multimedia Design Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 7 - 8 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 7 - 8 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 10 - 11 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 10 - 11 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 อ - พ 15 - 16 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp อ - พ 15 - 16 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง อ - พ 15 - 16 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 พฤ - ศ 17 - 18 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 17 - 18 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  CorelDraw พฤ - ศ 17 - 18 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 21 - 22 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 21 - 22 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 28 - 29 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  CorelDraw จ - อ 28 - 29 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 28 - 29 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 31ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 31ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 4 - 5 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 11 - 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 11 - 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 21 - 22 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 21 - 22 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   Product Design รอบวันพุธ ( อบรม 5 วัน ) PD 54 ทุกวันพุธ 27 พ.ย. - 25 ธ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พ - พฤ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 28 - 29 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design  Packaging Design รอบวันเสาร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 57 ทุกวันเสาร์ 30 พ.ย. - 28 ธ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 2 - 3 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 2 - 3 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 2 - 3 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 9 - 10 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 9 - 10 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 23 - 24 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 23 - 24 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
        
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 2500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม เรียนautocad ออนไลน์
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio