อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation           อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  ตารางอบรมคอมพิวเตอร์
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2016
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   AutoCAD 2D Version 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   3ds max Version 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Photoshop CC 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Illustrator CC 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Excel พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Photoshop CC 2015 จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Illustrator CC 2015 จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Excel จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   3ds max Version 2015 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max For Architecture + Basic V-Ray อบรมคอมพิวเตอร์ จ - อ - พ 23 - 24 - 25 พฤษภาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 27 ทุกวันพุธ 1 มิถุนายน - 29 มิถุนายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 27 ทุกวันพุธ 1 มิถุนายน - 29 มิถุนายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2015 พ - พฤ 1 - 2 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 2 -3 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 ศ - ส 3 - 4 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 28 ทุกวันเสาร์ 4 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 28 ทุกวันเสาร์ 4 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 -7 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 6 -7 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 อ - พ 7 - 8 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 อ - พ 7 - 8 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 9 -10 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel ศ - ส 10 -11 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 13 -14 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 13 -14 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 13 -14 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 16 -17 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 16 -17 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 17 - 18 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 20 - 21 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 20 - 21 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 20 - 21 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 20 - 21 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 23 - 24 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 23 - 24 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 24 - 25 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 24 - 25 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 27 - 28 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 27 - 28 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 27 - 28 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 27 - 28 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 29 - 30 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 1 - 2 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 1 - 2 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2015 จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  PowerPoint จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 29 ทุกวันเสาร์ 6 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 29 ทุกวันพุธ 9 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 6 - 7 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 6 - 7 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2015 พฤ - ศ 7 - 8 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 7 - 8 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver ศ - ส 8 - 9 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash ศ - ส 8 - 9 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  PowerPoint พ - พฤ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel พ - พฤ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 14 - 15 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 14 - 15 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 15 - 16 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 15 - 16 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  PowerPoint พ - พฤ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel พ - พฤ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 22 - 23 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 22 - 23 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  PowerPoint พ - พฤ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel พ - พฤ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 28 - 29 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 28 - 29 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 28 - 29 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver ศ - ส 29 - 30 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash ศ - ส 29 - 30 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 1 - 2 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 3 - 4 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 3 - 4 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 4 - 5 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint ศ - ส 5 - 6 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel ศ - ส 5 - 6 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 8 - 9 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 30 ทุกวันพุธ 10 สิงหาคม - 7 กันยายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint พ - พฤ 10 - 11 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พ - พฤ 10 - 11 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 15 - 16 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 15 - 16 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 15 - 16 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 15 - 16 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint พ - พฤ 17 - 18 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พ - พฤ 17 - 18 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 18 - 19 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 18 - 19 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 18 - 19 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 19 - 20 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 19 - 20 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 22 - 23 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 22 - 23 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 22 - 23 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 22 - 23 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 24 - 25 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 24 - 25 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 25 - 26 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 25 - 26 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 26 - 27 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 26 - 27 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 29 - 30 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 29 - 30 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 29 - 30 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 29 - 30 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    PowerPoint พ - พฤ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พ - พฤ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
     
            อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  ตารางอบรมคอมพิวเตอร์
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000