อบรมคอมพิวเตอร์ 2561

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2561

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation  
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 25-05-2018
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 3D   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 43 ทุกวันพุธ 2 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พุธ - พฤ 2 - 3 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   AutoCAD 2D Version 2018 พุธ - พฤ 2 - 3 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Illustrator CC 2017 พุธ - พฤ 2 - 3 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   CorelDraw 2017 จ - อ 7 - 8 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Photoshop CC 2017 จ - อ 7 - 8 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Illustrator CC 2017 จ - อ 7 - 8 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 10 - 11 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 10 - 11 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 14 - 15 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Premiere Pro CC 2017 จ - อ 14 - 15 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 17 - 18 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   V-Ray for SketchUp จ - อ 21 - 22 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 21 - 22 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 21 - 22 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 24 - 25 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   Photoshop CC 2018 จ - อ 28 - 29 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2018 จ - อ 28 - 29 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver CC 2017 พุธ - พฤ 30 - 31 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
  อบรมคอมพิวเตอร์  
   
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Multimedia Design  
   
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 4 - 5 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 4 - 5 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 7 - 8 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2018 พฤ - ศ 7 - 8 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 พฤ - ศ 7 - 8 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   CorelDraw 2017 จ - อ 11 - 12 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 จ - อ 11 - 12 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 จ - อ 11 - 12 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 14 - 15 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 พฤ - ศ 14 - 15 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 พฤ - ศ 14 - 15 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 18 - 19 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 18 - 19 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Inkscape จ - อ 18 - 19 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Blender จ - อ 18 - 19 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 18 - 19 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พุธ - พฤ 20 - 21 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   CorelDraw 2017 พุธ - พฤ 20 - 21 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 จ - อ 25 - 26 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 25 - 26 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 จ - อ 25 - 26 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 จ - อ 25 - 26 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Inkscape พฤ - ศ 28 - 29 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 28 - 29 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Blender พฤ - ศ 28 - 29 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 28 - 29 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 28 - 29 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 28 - 29 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 28 - 29 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฏาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 2 - 3 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 2 - 3 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 5 - 6 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 5 - 6 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw 2017 จ - อ 9 - 10 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 จ - อ 9 - 10 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 จ - อ 9 - 10 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 จ - อ 9 - 10 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 12 - 13 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 12 - 13 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 12 - 13 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 16 - 17 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 16 - 17 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 19 - 20 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 19 - 20 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 พฤ - ศ 19 - 20 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 พฤ - ศ 19 - 20 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 23 - 24 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 23 - 24 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 23 - 24 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 จ - อ 23 - 24 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 จ - อ 23 - 24 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver CC 2017 จ - อ 23 - 24 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 26 - 27 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 26 - 27 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 พฤ - ศ 26 - 27 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 พฤ - ศ 26 - 27 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw 2017 จ - อ 30 - 31 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2017 จ - อ 30 - 31 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 จ - อ 30 - 31 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 จ - อ 30 - 31 กรกฏาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 44 ทุกวันพุธ 1 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 6 - 7 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 9 - 10 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 9 - 10 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 พฤ - ศ 9 - 10 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 พฤ - ศ 9 - 10 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 จ - อ 13 - 14 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 จ - อ 13 - 14 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2017 จ - อ 13 - 14 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver CC 2017 จ - อ 13 - 14 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 16 - 17 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 16 - 17 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 16 - 17 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 45 ทุกวันเสาร์ 18 สิงหาคม - 15 กันยายน 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 45 ทุกวันเสาร์ 18 สิงหาคม - 15 กันยายน 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 20 - 21 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 20 - 21 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 20 - 21 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 23 - 24 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 23 - 24 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 27 - 28 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 27 - 28 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2018 จ - อ 27 - 28 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2018 จ - อ 27 - 28 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw 2017 พฤ - ศ 30- 31 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 30- 31 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
     
      
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท  
       
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio