อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation                 ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2559  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2559
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2016
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 30 ทุกวันเสาร์ 3 กันยายน - 1 ตุลาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 5 - 6 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   V-Ray for SketchUp จ - อ 5 - 6 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 5 - 6 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Dreamweaver จ - อ 5 - 6 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Flash จ - อ 5 - 6 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   3dmax for Architecture + Basic V-Ray พ - พฤ - ศ 7 - 8 - 9 กันยายน
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Photoshop CC 2015 พ - พฤ 7 - 8 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Illustrator CC 2015 พ - พฤ 7 - 8 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Dreamweaver ศ - ส 9 - 10 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Flash ศ - ส 9 - 10 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 12 - 13 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 12 - 13 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 12 - 13 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 15 - 16 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver ศ - ส 16 - 17 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash ศ - ส 16 - 17 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 19 - 20 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 26 - 27 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 26 - 27 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 26 - 27 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พฤ - ศ 29 - 30 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Dreamweaver จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 3 - 4 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 31 ทุกวันพุธ 5 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 31 ทุกวันพุธ 5 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Flash พ - พฤ 5 - 6 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 6 - 7 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 7 - 8 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 7 - 8 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 32 ทุกวันเสาร์ 8 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 32 ทุกวันเสาร์ 8 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 10 - 11 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 13 - 14 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2015 ศ - ส 14 - 15 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 17 - 18 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2015 พ - พฤ 19 - 20 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 19 - 20 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for 3dsmax พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash อ - พ 25 - 26 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver อ - พ 25 - 26 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for 3dsmax พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Photoshop CC 2015 อ - พ 1 - 2 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 อ - พ 1 - 2 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 7 - 8 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 7 - 8 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 7 - 8 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 7 - 8 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 33 ทุกวันพุธ 9 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 33 ทุกวันพุธ 9 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 9 - 10 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 9 - 10 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 10 - 11 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 10 - 11 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 10 - 11 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver ศ - ส 11 - 12 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash ศ - ส 11 - 12 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 34 ทุกวันเสาร์ 12 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 34 ทุกวันเสาร์ 12 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 14 - 15 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 14 - 15 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 14 - 15 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 14 - 15 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พ - พฤ 16 - 17 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พ - พฤ 16 - 17 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 17 - 18 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 17 - 18 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 18 - 19 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 18 - 19 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 21 - 22 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 24 - 25 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 24 - 25 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 24 - 25 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 24 - 25 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 24 - 25 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 28 - 29 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 อ - พ 6 - 7 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 อ - พ 6 - 7 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Indesign จ - อ 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 ศ - ส 16 - 17 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp ศ - ส 16 - 17 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 16 - 17 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver ศ - ส 16 - 17 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash ศ - ส 16 - 17 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พ - พฤ 21 - 22 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พ - พฤ 21 - 22 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 21 - 22 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 21 - 22 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp ศ - ส 23 - 24 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3dsmax ศ - ส 23 - 24 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 23 - 24 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 23 - 24 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พ - พฤ 28 - 29 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Indesign พ - พฤ 28 - 29 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พ - พฤ 28 - 29 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พ - พฤ 28 - 29 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
     
                  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2559  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2559
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000