อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2558

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation              อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์ มิถุนายน
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 20-04-2015
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   Photoshop CS6 พ - พฤ 1 - 2 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 2 - 3 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   Illustrator CS6 ศ - ส 3 - 4 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 6 - 7 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Photoshop CS6 พ - พฤ 8 - 9 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 9 - 10 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Illustrator CS6 พฤ - ศ 9 - 10 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Photoshop CS6 พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Photoshop CS6 จ - อ 20 - 21 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 22 เมษายน - 20 พฤษภาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Illustrator CS6 พ - พฤ 29 - 30 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks          
V-Ray SketchUp          
V-Ray Rhino   อบรมคอมพิวเตอร์    
V-Ray 3ds max      
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 พ - พฤ 6 - 7 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 8- 9 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 11-12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 11-12 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 พ - พฤ 13 - 14 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 14 - 15 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 22 - 23 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 27 - 28 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 28 - 29 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Photoshop CS6 พ - พฤ 3 - 4 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4 - 5 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 5 - 6 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 8 - 9 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 พ - พฤ 10 - 11 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11 - 12 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 12 - 13 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 15 - 16 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 17 - 18 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 18 - 19 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 ศ - ส 19 - 20 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 22 - 23 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 24 - 25 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 25 - 26 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 26 - 27 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์ มิถุนายน
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000