อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2557

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
3ds Animation           เมษายน 2557  อบรมคอมพิวเตอร์ 2557  ตารางอบรม มิถุนายน  ตารางอบรม
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 11-04-2014
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   Packaging Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 15 ทุกวันพุธ 2 - 30 เมษายน
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Blender 3D   Photoshop CS6 พฤ - ศ 3 - 4 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Corel Draw   SketchUp 2013 + Podium พฤ - ศ 3 - 4 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Dreamweaver   Illustrator CS6 ศ - ส 4 - 5 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Flash   AutoCAD 3D Version 2013 จ - อ 7 - 8 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Gimp   Illustrator CS6 จ - อ 7 - 8 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
InkScape   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 10 - 11 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Illustrator   AutoCAD 2D Version 2013 พฤ - ศ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Photoshop   3ds max 2013 พ - พฤ 16 - 17 เมษายน
4,300.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Powerpoint   SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 18 - 19 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   SketchUp 2013 + Podium จ - อ 21 - 22 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   AutoCAD 2D Version 2013 จ - อ 21 - 22 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Photoshop CS6 พ - พฤ 23 - 24 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Illustrator CS6 ศ - ส 25 - 26 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp          
V-Ray Rhino          
V-Ray 3ds max   อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design   เรียนออนไลน์
Graphic Design  
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2013 + Podium ศ - ส 2 - 3 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
  Illustrator CS6 ศ - ส 2 - 3 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2013 จ - อ 5 - 6 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
  AutoCAD 2D Version 2013 จ - อ 5 - 6 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 พ - พฤ 7 - 8 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 ศ - ส 9 - 10 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PD 16 ทุกวันพุธ 14 พ.ค- 11 มิ.ย.
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 15 - 16 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max for Architecture + Basic V-Ray (3 วัน) อบรมคอมพิวเตอร์ พฤ - ศ - ส 15 - 16 - 17 พฤษภาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2013 จ - อ 19 - 20 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   Photoshop CS6 จ - อ 19 - 20 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2013 พ - พฤ 21 - 22 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp ศ - ส 23 - 24 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 23 - 24 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 26 - 27 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 พ - พฤ 28 - 29 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2013 + Podium พฤ - ศ 29 - 30 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2013 ศ - ส 30 - 31 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  SketchUp 2013 + Podium จ - อ 2 - 3 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 จ - อ 2 - 3 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2013 พ - พฤ 4 - 5 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2013 พฤ - ศ 5 - 6 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 6 - 7 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 9 - 10 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 9 - 10 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max 2013 พ - พฤ 11 - 12 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 12 - 13 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2013 ศ - ส 13 - 14 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2013 + Podium จ - อ 16 - 17 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 16 - 17 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 16 ทุกวันพุธ 18 มิ.ย.- 16 ก.ค.
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 18 - 19 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19 - 20 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2013 จ - อ 23 - 24 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    AutoCAD 2D Version 2013 จ - อ 23 - 24 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    3ds max 2013 พ - พฤ 25 - 26 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    SketchUp 2013 + Podium ศ - ส 27 - 28 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    Illustrator CS6 ศ - ส 27 - 28 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 27 - 28 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    Photoshop CS6 พ - พฤ 2 - 3 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2013 + Podium พฤ - ศ 3 - 4 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 4 - 5 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2013 จ - อ 7 - 8 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2013 จ - อ 7 - 8 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max 2013 พ - พฤ 9 - 10 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง จ - อ 14 - 15 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3dsmax จ - อ 14 - 15 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2013 พ - พฤ 16 - 17 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp ศ - ส 18 - 19 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 18 - 19 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2013 + Podium จ - อ 21 - 22 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 21 - 22 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max 2013 พ - พฤ 23 - 24 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2013 พฤ - ศ 24 - 25 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2013 ศ - ส 25 - 26 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 28 - 29 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 28 - 29 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 30 - 31 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
            เมษายน 2557  อบรมคอมพิวเตอร์ 2557  ตารางอบรม มิถุนายน  ตารางอบรม
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000