อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2558

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation             อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 27-03-2015
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 2 - 3 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   Illustrator CS6 จ - อ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   3ds max For Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 5 - 6 -7 มีนาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Photoshop CS6 พฤ - ศ 5 - 6 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 9 - 10 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Illustrator CS6 จ - อ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 11 มีนาคม - 8 เมษายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Photoshop CS6 พ - พฤ 11 - 12 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 12 - 13 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Illustrator CS6 ศ - ส 13 - 14 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสาร์ 14 และ เสาร์ 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 16 - 17 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 16 - 17 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Photoshop CS6 พ - พฤ 18 - 19 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Illustrator CS6 ศ - ส 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 23 - 24 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 25 - 26 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 25 - 26 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 26 - 27 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 30 - 31 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 พ - พฤ 1 - 2 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 2 - 3 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 ศ - ส 3 - 4 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 6 - 7 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 8 - 9 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 9 - 10 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 9 - 10 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 20 - 21 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 22 เมษายน - 20 พฤษภาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 29 - 30 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 6 - 7 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 8- 9 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 11-12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 จ - อ 11-12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 13 - 14 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 14 - 15 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 พ - พฤ 20 - 21 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 22 - 23 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 27 - 28 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 พฤ - ศ 28 - 29 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
      อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000