อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2558

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation               อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์ มิถุนายน  ตารางอบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 18-05-2015
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   Illustrator CS6 จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   Photoshop CS6 พ - พฤ 6 - 7 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Illustrator CS6 ศ - ส 8- 9 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 11-12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Photoshop CS6 จ - อ 11-12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Illustrator CS6 พ - พฤ 13 - 14 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 14 - 15 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Photoshop CS6 ศ - ส 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Illustrator CS6 จ - อ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Photoshop CS6 ศ - ส 22 - 23 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Illustrator CS6 จ - อ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   Photoshop CS6 พ - พฤ 27 - 28 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp ศ - ส 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 อ - พ 2 - 3 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 3 - 4 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4 - 5 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 5 - 6 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 8 - 9 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 10 - 11 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 10 - 11 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 12 - 13 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 12 - 13 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 17 - 18 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 17 - 18 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   Photoshop CS6 ศ - ส 19 - 20 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 19 - 20 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 22 - 23 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 24 - 25 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max for Architecture + Basic V-Ray พ - พฤ - ศ 24 - 25 - 26 มิถุนายน
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 ศ - ส 26 - 27 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 1 - 29 กรกฎาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 1 - 2 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 3 - 4 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 3 - 4 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 6 - 7 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max 2014 พ - พฤ 8 - 9 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 10 - 11 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 10 - 11 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 13 - 14 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 13 - 14 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 15 - 16 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 16 - 17 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max 2014 ศ - ส 17 - 18 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 20 - 21 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 20 - 21 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 22 - 23 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 ศ - ส 24 - 25 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 27 - 28 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max for Architecture + Basic V-Ray จ - อ - พ 27 - 28 - 29 กรกฎาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 3 - 4 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 3 - 4 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 5 สิงหาคม - 9 กันยายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max 2014 พ - พฤ 5 - 6 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 7 - 8 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 7 - 8 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 10 - 11 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 10 - 11 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 13 - 14 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max for Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 13 - 14 - 15 สิงหาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 17- 18 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 17- 18 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 19 - 20 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 21 - 22 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max 2014 ศ - ส 21 - 22 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 24 - 25 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 24 - 25 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พ - พฤ 26 - 27 สิงหาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 27 - 28 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 28 - 29 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
     
    อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์ มิถุนายน  ตารางอบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000