อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2560

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation          อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรม illustrator
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 20-02-2017
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   Photoshop CC 2015 พ - พฤ 1 - 2 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   Illustrator CC 2015 พ - พฤ 1 - 2 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Photoshop CC 2015 ศ - ส 3 - 4 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Illustrator CC 2015 จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Dreamweaver จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Flash จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 34 ทุกวันพุธ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   CorelDraw พฤ - ศ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   V-Ray for 3ds max อ - พ 14 - 15 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   Dreamweaver อ - พ 14 - 15 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash อ - พ 14 - 15 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 พ - พฤ 15 - 16 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 16 - 17 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 16 - 17 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver พฤ - ศ 16 - 17 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พ - พฤ 22 - 23 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พ - พฤ 22 - 23 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 23 - 24 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 23 - 24 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 24 - 25 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 24 - 25 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Interior Design  
Multimedia Design  
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   CorelDraw พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2016 จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 11 และ 18 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 13 - 14 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 13 - 14 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 35 ทุกวันพุธ 15 มีนาคม - 12 เมษายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 16 - 17 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 16 - 17 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2016 จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 29 - 30 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 ศ - ส 31 มีนาคม - 1 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 31 มีนาคม - 1 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 3 - 4 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 6 - 7 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 17 - 18 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 17 - 18 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 17 - 18 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 24 - 25 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 36 ทุกวันพุธ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 36 ทุกวันเสาร์ 13 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 37 ทุกวันพุธ 7 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
           อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรม illustrator
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio