อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2557

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation       อบรมคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2557  ตารางอบรม พฤศจิกายน 2557  ตารางอบรม
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 20-10-2014
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   Product Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PD 18 ทุกวันพุธ 1 ต .ค. - 5 พ. ย .
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Blender 3D   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 2 - 3 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Corel Draw   Illustrator CS6 พฤ - ศ 2 - 3 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Dreamweaver   SolidWorks 2013 Basic + ระดับกลาง เสาร์ 4 และ เสาร์ 11 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Flash   SketchUp 2013 + Podium จ - อ 6 - 7 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Gimp   Photoshop CS6 จ - อ 6 - 7 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
InkScape   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 9 - 10 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Illustrator   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 13 - 14 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Photoshop   Illustrator CS6 จ - อ 13 - 14 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Powerpoint   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 16 - 17 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Premiere Pro   Illustrator CS6 พฤ - ศ 16 - 17 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Rhino   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 20 - 21 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
SketchUp   Illustrator CS6 จ - อ 20 - 21 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
Solidworks   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 27 - 28 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Photoshop CS6 จ - อ 27 - 28 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Illustrator CS6 พ - พฤ 29 - 30 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 31 ต.ค.- 1 พ.ย.
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 31 ต.ค.- 1 พ.ย.
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
    Illustrator CS6 ศ - ส 31 ต.ค.- 1 พ.ย.
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์ 2557
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design   เรียนออนไลน์
Graphic Design  
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 3 - 4 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 3 - 4 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Packaging Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PD 18 ทุกวันพุธ 12 พ.ย.- 10 ธ.ค.
8,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 5 - 6 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 6 - 7 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 ศ - ส 7 - 8 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 10 - 11 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 จ - อ 10 - 11 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 12 - 13 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 14 - 15 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 14 - 15 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 17 - 18 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 17 - 18 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 20 - 21 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 20 - 21 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 24 - 25 พฤศจิกายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 24 - 25 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27 - 28 พฤศจิกายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พฤ - ศ 27 - 28 พฤศจิกายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2557 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 1 - 2 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 3 - 4 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 8 - 9 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 พฤ - ศ 11 - 12 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 12 - 13 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 15 - 16 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 15 - 16 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 17 - 18 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 18 - 19 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 19 - 20 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 22 - 23 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 22 - 23 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 24 - 25 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 25 - 26 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 ศ - ส 26 - 27 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 29 - 30 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 29 - 30 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
        อบรมคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2557  ตารางอบรม พฤศจิกายน 2557  ตารางอบรม
     ทุกหลักสูตร รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา +CD หรือ DVD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450-650 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000