อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559 - 2560

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation                     อบรมคอมพิวเตอร์2559-2560  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์2560
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 6-12-2016
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   3ds max Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Flash พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Dreamweaver พฤ - ศ 1 - 2 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Photoshop CC 2015 อ - พ 6 - 7 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   CorelDraw จ - อ 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Flash จ - อ 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Dreamweaver จ - อ 12 - 13 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   AutoCAD 2D Version 2015 พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Photoshop CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   Illustrator CC 2015 พ - พฤ 14 - 15 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 19 - 20 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พ - พฤ 21 - 22 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 21 - 22 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 21 - 22 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp ศ - ส 23 - 24 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3dsmax ศ - ส 23 - 24 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 26 - 27 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง อ - พ 27 - 28 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 28 - 29 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 28 - 29 ธันวาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 ธันวาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Interior Design  
Multimedia Design  
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 33 ทุกวันพุธ 4 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 5 - 6 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 5 - 6 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2015 พฤ - ศ 5 - 6 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 33 ทุกวันเสาร์ 7 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw จ - อ 9 - 10 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 9 - 10 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 9 - 10 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max For Architecture + Basic V-Ray อบรมคอมพิวเตอร์ พฤ - ศ - ส 12 - 13 - 14 มกราคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 12 - 13 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 12 - 13 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 16 - 17 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 16 - 17 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 16 - 17 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for 3ds max จ - อ 16 - 17 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 19 - 20 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19 - 20 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 19 - 20 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 23 - 24 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 23 - 24 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 23 - 24 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 23 - 24 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 26 - 27 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 26 - 27 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 26 - 27 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 30 - 31 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 30 - 31 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 30 - 31 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 1 - 2 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 1 - 2 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 3 - 4 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 3 - 4 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 34 ทุกวันพุธ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 13 - 14 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 15 - 16 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พ - พฤ 15 - 16 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 17 - 18 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver ศ - ส 17 - 18 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พ - พฤ 22 - 23 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พ - พฤ 22 - 23 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 23 - 24 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 23 - 24 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 24 - 25 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 24 - 25 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 13 - 14 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 13 - 14 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 35 ทุกวันพุธ 15 มีนาคม - 12 เมษายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 16 - 17 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 16 - 17 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 16 - 17 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 35 ทุกวันเสาร์ 18 มีนาคม - 22 เมษายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 29 - 30 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 31 มีนาคม - 1 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 31 มีนาคม - 1 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
                      อบรมคอมพิวเตอร์2559-2560  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์2560
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000