อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2560

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation           อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรม illustrator  อบรมคอมพิวเตอร์2560
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 24-03-2017
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 3D   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   CorelDraw พฤ - ศ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   3ds max Version 2016 จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Flash จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Dreamweaver จ - อ 6 - 7 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   3ds max Version 2016 พุธ 8 มีนาคม และ อาทิตย์ 12 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   CorelDraw พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 11 และ 18 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 13 - 14 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 35 ทุกวันพุธ 15 มีนาคม - 12 เมษายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver พฤ - ศ 16 - 17 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2016 จ - อ 20 - 21 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash พฤ - ศ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 27 - 28 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Interior Design  
Multimedia Design  
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp จ - อ 3 - 4 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 3 - 4 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 6 - 7 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 6 - 7 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   3ds max For Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 6 - 7- 8 เมษายน
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 10 - 11 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 อ - พ 18 - 19 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp อ - พ 18 - 19 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 22 และ 29 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 24 - 25 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 24 - 25 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 36 ทุกวันพุธ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 4 - 5 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash จ - อ 8 - 9 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 36 ทุกวันเสาร์ 13 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 15 - 16 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 18 - 19 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 22 - 23 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 25 - 26 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 29 - 30 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 1 - 2 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 5 - 6 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 37 ทุกวันพุธ 7 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 12 - 13 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 15 - 16 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 19 - 20 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 22 - 23 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for 3ds max จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash จ - อ 26 - 27 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 29 - 30 มิถุนายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    CorelDraw จ - อ 2 - 3 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 2 - 3 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 2 - 3 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 6 - 7 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 6 - 7 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 6 - 7 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 10 - 11 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 37 ทุกวันพุธ 12 กรกฎาคม- 9 สิงหาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 13 - 14 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 17 - 18 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2016 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max For Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 20 - 21 - 22 กรกฎาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 20 - 21 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 24 - 25 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2016 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 27 - 28 กรกฎาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2016 Basic + ระดับกลาง จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
            อบรมคอมพิวเตอร์2560  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรม illustrator  อบรมคอมพิวเตอร์2560
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio