อบรมคอมพิวเตอร์ 2556

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2558

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation          ตารางอบรม มกราคม 2558  ตารางอบรม กุมภาพันธ์  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 22-01-2015
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 5 - 6 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   Illustrator CS6 จ - อ 5 - 6 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   Photoshop CS6 พ - พฤ 7 - 8 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 8 - 9 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Illustrator CS6 พฤ - ศ 8 - 9 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Photoshop CS6 จ - อ 12 - 13 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 12 - 13 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Illustrator CS6 พ - พฤ 14 - 15 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 14 - 15 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง ศ - ส 16 - 17 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Photoshop CS6 ศ - ส 16 - 17 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 19 - 20 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Illustrator CS6 จ - อ 19 - 20 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   AutoCAD 3D Version 2014 พ - พฤ 21 - 22 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Photoshop CS6 พ - พฤ 21 - 22 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ ศ - ส 23 - 24 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   Illustrator CS6 ศ - ส 23 - 24 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 มกราคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 26 - 27 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design อบรมคอมพิวเตอร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 19 ทุกวันพุธ 28 ม.ค.- 25 ก.พ.
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 29 - 30 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 29 - 30 มกราคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 ศ - ส 30 - 31 มกราคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 2 - 3 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 2 - 3 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CS6 พ - พฤ 4 - 5 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 5 - 6 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 6 - 7 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 9 - 10 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 9 - 10 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 พฤ - ศ 12 - 13 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 13 - 14 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 16 - 17 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 18 - 19 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2014 ศ - ส 20 - 21 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 20 - 21 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
คลิ๊กดู หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 23 - 24 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 จ - อ 23 - 24 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 พ - พฤ 25 - 26 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 ศ - ส 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 ศ - ส 27 - 28 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
ติดต่อ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 2 - 3 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 จ - อ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max For Architecture + Basic V-Ray พฤ - ศ - ส 5 - 6 -7 มีนาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 5 - 6 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 9 - 10 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CS6 จ - อ 9 - 10 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CS6 พ - พฤ 11 - 12 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 12 - 13 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CS6 ศ - ส 13 - 14 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสาร์ 14 และ เสาร์ 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2014 จ - อ 16 - 17 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 18 - 19 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 20 - 21 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 23 - 24 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CS6 จ - อ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 พ - พฤ 25 - 26 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 26 - 27 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 จ - อ 30 - 31 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 30 - 31 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2558 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
    Photoshop CS6 พ - พฤ 1 - 2 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 2 - 3 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 ศ - ส 3 - 4 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 จ - อ 6 - 7 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 6 - 7 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 9 - 10 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 9 - 10 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2014 พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 20 - 21 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CS6 จ - อ 20 - 21 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CS6 พ - พฤ 29 - 30 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
    ตารางอบรม มกราคม 2558  ตารางอบรม กุมภาพันธ์  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558  อบรมคอมพิวเตอร์ 2558
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000