อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation         อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 6-02-2016
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 3D   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 1 - 2 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   Illustrator CC 2015 จ - อ 1 - 2 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   Photoshop CC 2015 พ - พฤ 3 - 4 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 4 - 5 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 8 - 9 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 8 - 9 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Illustrator CC 2015 พ - พฤ 10 - 11 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11 - 12 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 11 - 12 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Photoshop CC 2015 ศ - ส 12 - 13 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   V-Ray for SketchUp จ - อ 15 - 16 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 15 - 16 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 15 - 16 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Photoshop CC 2015 จ - อ 15 - 16 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Illustrator CC 2015 พ - พฤ 17 - 18 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3ds max   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 18 - 19 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 ศ - ส 19 - 20 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 19 - 20 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 22 - 23 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 22 - 23 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp อ - พ 23 - 24 กุมภาพันธ์
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 24 - 25 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 24 - 25 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 25 - 26 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 26 - 27 กุมภาพันธ์
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 ศ - ส 26 - 27 กุมภาพันธ์
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    
Product Design      
Packaging Design      
Graphic Design      
Interior Design      
Multimedia Design      
       
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ 2 มีนาคม - 30 มีนาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 2 - 3 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 7 - 8 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 7 - 8 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   3ds max Version 2015 จ - อ 7 - 8 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 7 - 8 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 10 - 11 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 10 - 11 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 14 - 15 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 14 - 15 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 14 - 15 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 14 - 15 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 16 - 17 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 17 - 18 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2015 พฤ - ศ 17 - 18 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 18 - 19 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ ทุกวันเสาร์ 19 มีนาคม - 23 เมษายน
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 21 - 22 มีนาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 21 - 22 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 พ - พฤ 23 - 24 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 24 - 25 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 25 - 26 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 28 - 29 มีนาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2015 จ - อ 28 - 29 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 พ - พฤ 30 - 31 มีนาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 31 มีนาคม - 1 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  Illustrator CC 2015 ศ - ส 1 - 2 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 1 - 2 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 4 - 5 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 4 - 5 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 7 - 8 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 11 - 12 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 11 - 12 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 11 - 12 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 11 - 12 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 11 - 12 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 18 - 19 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 18 - 19 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 18 - 19 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2015 จ - อ 18 - 19 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 21 - 22 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 21 - 22 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 ศ - ส 22 - 23 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 25 - 26 เมษายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 จ - อ 25 - 26 เมษายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 28 - 29 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 28 - 29 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 28 - 29 เมษายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max Version 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 11 - 12 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max For Architecture + Basic V-Ray อบรมคอมพิวเตอร์ พ - พฤ - ศ 11 - 12 - 13 พฤษภาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 ศ - ส 13 - 14 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2015 พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2015 พ - พฤ 18 - 19 พฤษภาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max For Architecture + Basic V-Ray อบรมคอมพิวเตอร์ จ - อ - พ 23 - 24 - 25 พฤษภาคม
5,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 23 - 24 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2014 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max Version 2015 พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2015 จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2014 Basic + ระดับกลาง จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2015 จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
          อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000