อบรม เรียนPowerPoint

เรียนpowerpoint  PowerPoint 1 ส่วนประกอบต่างๆ ใน PowerPoint
  ส่วนประกอบหลักใน PowerPoint
3dsmax   การเรียกใช้เมนูคำสั่งและไดอะล็อกบ็อกซ์ ,การใช้แถบเครื่องมือต่างๆ
3dsmax Designer   การใช้เมาส์ปุ่มขวา,การเรียกใช้ office assistant
3dsmax Architects  PowerPoint 2 ทดลองสร้างผลงานแบบง่ายๆ
3ds VIZ   เริ่มสร้างผลงาน
3ds Animation   ทดลองฉายสไลด์
3d Game Maker   การบันทึกไฟล์อัตโนมัติ
AutoCAD 2D   การดูสไลด์ในมุมมองแบบต่างๆ
AutoCAD 3D  PowerPoint 3 สอน การสร้างและการจัดการสไลด์แบบมืออาชีพ
Blender 3D   สอนการสร้างงานนำเสนอแบบ Blank Presentation
Corel Draw   การสร้างงานนำเสนอแบบ AutoCountent Wizard
Dreamweaver   รู้จักกับ Slide Layout & Placeholder
Flash   การแทรกสไลด์จากไฟล์อื่น
Gimp   Copy สไลด์ด้วย Office Clipboard
Illustrator   การสร้างงานจากแม่แบบที่มีอยู่
InkScape  PowerPoint 4 สอน การพิมพ์ตัวอักษรและจัดข้อความ
Photoshop   การพิมพ์ตัวอักษร,ข้อความและการปรับแต่ง
Rhino   การสร้าง text box และการปรับแต่ง
RPG Game Maker   การตกแต่งข้อความ
SketchUp   การใส่ข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape)
Solidworks   การแสดงหัวข้อย่อย
V-Ray 3ds max   การสรุปหัวเรื่องจากสไลด์ต่างๆ
V-Ray SketchUp   หัวข้อย่อยและเลขลำดับ
V-Ray Rhino  PowerPoint 5 สอน การตกแต่งสไลด์
BasicComputer   สอนการใส่สีสัน ลวดลายให้งานนำเสนอแบบมืออาชีพ
    การเปลี่ยนพื้นหลังให้มีลวดลาย
    โครงร่างสี (Color Scheme)
    การกำหนดให้สไลด์เหมือนกันทุกแผ่น(Slide Master)
สอนการออกแบบ   การสร้างแม่แบบด้วยตนเอง(Template)
  การเรียกใช้แม่แบบ
Product Design   การใส่เวลาและวันที่
Graphic Design   การกำหนดลำดับที่เริ่มต้นของสไลด์
Packaging Design  PowerPoint 6 สอน การใช้ Object อื่นๆในการตกแต่งสไลด์
Product Design   การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย   การนำเสนอด้วยกราฟแบบต่างๆ การแก้ไข และการสร้างกราฟแบบลูกผสม
แผนที่ เรียนpowerpoint   การสร้างผังองค์กร การแก้ไข ตกแต่งด้วยการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
  การสร้างแผนผังในรูปแบบต่างๆ
   PowerPoint 7 สอน การใส่ภาพและเสียงในสไลด์
ติดต่อ เรียนpowerpoint   การแทรกภาพจากแฟ้ม, Clipart และไฟล์ภาพในรูปแบบอื่นๆ
  การปรับแต่งความคมชัด ความสว่างของภาพ
  การปรับภาพให้โปร่งใสและการจัดเรียงลำดับของภาพ
  การใส่ไฟล์เสียง และการกำหนดการเล่นเสียงขณะฉายสไลด์
  การใส่ไฟล์เสียงจาก CD เพลง
  การใส่ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ VDO
  การใส Flash Movie
  การนำเสนอแบบ Photo Album
เรียนpowerpoint แบบส่วนตัว   การทำประกาศนียบัตร
  การลดขนาดไฟล์ภาพ
  การปรับโหมดสีของภาพ
 PowerPoint 8 สอน การวาดภาพและสร้างอักษรประดิษฐิ์
  เรียนรู้การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบต่างๆ
  การเริ่มสร้างภาพ,การวาดเส้นแบบต่างๆ
  การจัดการเกี่ยวกับภาพ,การวาดผังโปรแกรม
  การสร้าง WordArt
 PowerPoint 9 สอน การเพิ่ม Effect และ Animation ให้กับผลงาน
    การใส่ effect ขณะเปลี่ยนสไลด์ในรูปแบบต่างๆ
    การเปลี่ยนลำดับการแสดง effect
    การกำหนดเวลาการแสดง effect
    การกำหนดการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง (Custom Animation)
    การกำหนดเส้นทางการเคื่อนไหว
    การใส่ effect ให้กับกราฟและแผนผังไดอะแกรม
    การปรับแต่งการแสดง effect
   PowerPoint 10 เรียน การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
    การทำบันทึกย่อของผู้บรรยาย
    การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (Handout)
    การกรอกบันทึกย่อในมุมมอง Slide Sorter
    สั่งพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย
   PowerPoint 11 สอน การจัดเตรียมการนำเสนอ
    การสร้างสไลด์สรุป
    กำหนดเวลาการฉายสไลด์
    การบันทึกเสียงประกอบการบรรยาย
    การสร้างปุ่มปฎิบัติการ
    การสร้างสไลด์สำหรับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม
   PowerPoint 12 สอน การนำเสนอ
    การนำเสนอสไลด์ด้วยตนเอง
    การแสดงสไลด์ที่ต้องการจากหัวเรื่อง
    การเน้นจุดสำคัญ
    การซ่อนลูกศร
   PowerPoint 13 สอน การเตรียมการบรรยายนอกสถานที่
    การบันทึกงานนำเสนอในแบบกราฟฟิค
    การเก็บ font ไว้กับงานนำเสนอ
    การบรรจุงานนำเสนอในรูปแบบ CD (Package for CD)
    การนำเสนองานต่อเนื่องแบบภาพยนตร์
   PowerPoint 14 สอน การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจ
    การลิงค์ข้อความไปยังสไลด์อื่นๆ
    การแสดงตัวอย่างสไลด์ในแบบเว็บเพจ
    การบันทึกสไลด์เป็นเว็บเพจ
   PowerPoint 15 เทคนิค powerpoint
    เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน ที่เป็นทางลัด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที
    เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการทำงาน
     
     
   
สอนphotoshop เรียนphotoshop ส่วนตัว  สอนphotoshop  promotion เรียนphotoshop แผนที่ศูนย์ฝึก เรียนphotoshopสมัคร เรียนphotoshop
© Copyright 2004-2016  By Chairat Studio
เนือหาหลักสูตรครอบคลุมทุก version