อบรม Solidworks 

     
      SolidWorks ช่วยให้งานออกแบบทางด้าน วิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบเครื่องจักรกล ทำได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย  
   รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง จึงนับได้ว่า เป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถสูง และเรียนรู้ได้ง่ายจึงทำให้ วิศวกรและนักออกแบบ  
   สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานจริง  
     
   หัวข้อการฝึกอบรม Solidwork Basic + ระดับกลาง  
       
 
Lesson1
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ SolidWorks  
    ระบบการทำงานของโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม  
    ระบบการทำงานของโปรแกรม SolidWorks  
    ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่  
    การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ  
    การปรับแต่งและควบคุมสภาพแวดล้อมในโปรแกรม  
    เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลใน Solidworks  
       
 
Lesson2
การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ (Part)  
    การทำงานกับเส้น 2 มิติ  
    การสร้างเส้น 2 มิติ  
    เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ  
       
 
Lesson3
การสร้างโมเดล 3 มิติ (Part)  
    เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ Extrude, Revolve, Swept, Loft  
       
 
Lesson4
การแก้ไขโมเดล 3 มิติ (Part)  
    การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude Cut, Revolve Cut, Swept Cut, Loft Cut  
    การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Fillet , Chamfer, Rib , Draft , Shell  
    Wrap , Mirror , Linear Pattern , Circular Pattern  
       
 
Lesson5
การประกอบชิ้นงาน ( Assembly )  
    การนำเข้าชิ้นงาน  
    การประกอบชิ้นงานด้วยการ Mate  
    การสร้าง Explode View  
    การหาปริมาตรและพื้นที่ของชิ้นงาน  
    การตรวจสอบการประกอบชิ้นงาน เพื่อหาข้อผิดพลาด  
    การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ ( Animation )  
       
 
Lesson6
การสร้างภาพฉาย 2 มิติ (Drawing)  
    การสร้างภาพฉาย 2 มิติ อัตโนมัติ  
    การสร้างภาพตัด อัตโนมัติ (Section View)  
    การสร้างภาพแสดงรายละเอียด อัตโนมัติ (Detail View)  
    การสร้าง Exprode View  
    การสร้างตารางแสดงรายละเอียดประกอบแบบ  
       
 
Lesson7
Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ ( Photowork,Photoview 360)  
    การเรียกใช้งาน Material Editor  
    ปรับคุณสมบัติของวัตถุให้สมจริง  
    การนำพื้นผิวสำเร็จรูปมาใช้งาน  
       
 
Lesson8
การสร้างภาพเสมือนจริงใน Solidworks (Rendering With Photoview 360)  
       
  Lesson9 การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
   

 
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ระยะเวลาฝึกอบรม :
   เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
   เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
   เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมทุก Version Solidworks 2018 2017 Solidworks 2016 Solidworks 2015 Solidworks 2014 และรุ่นอื่นๆ
   
   รับฟรีทันที !!! CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 บาท
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
   รับรองผล 100%
   เรียน Solidworks ทบทวนฟรี !!!

 

 
ค่าอบรม
 เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง      
   เรียนกลุ่ม 4,900.- 12 ชั่วโมง      
ภาพตัวอย่าง
สอน solidworksเรียน Solidwork
สอน solidworksสอน solidworkเรียน Solidwork
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมsolidworks ตาราง อบรมsolidworks promotion เรียนคอมพิวเตอร์สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
สอน 17-04-2018
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio