สอน After Effect


หลักสูตร After Effect

          Adobe After Effect เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง Effect ในลักษณะต่างๆ ให้กับคลิปวีดีโอ เพื่อสร้าง ลักษณะพิเศษ ให้กับภาพยนตร์  หรือ ไฟล์วีดีโอต่างๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง สามารถสร้าง Effect ต่างๆได้หลายประเภท ผ่านเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม เพื่อตอบสนองจินตนาการ และความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ ไปใช้ตามต้องการ 
         โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
    
สอนAfterEffect
สอนAfterEffect
สอนAfterEffect
สอน After Effect
อบรม After Effect
สอน After Effect
เรียน After Effect
สอน After Effect
สอน After Effect
สอน After Effect
สอน After Effect
สอน After Effect
สอน After Effect
สอน After Effect
สอน After Effect
ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
ค่าอบรม : แบบกลุ่ม 4,900 แบบส่วนตัว 8,900.-
ครอบคลุม After Effect ทุก Version After Effect CC2020 CC2019 CC2018 CC2017

สมัคร เรียนAutoCADแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมautocad

ตาราง อบรมautocad

เรียน autocadเรียน autocad


เรียน After Effect สอน After Effect อบรม After Effect

Copyright © 2019 · All Rights Reserved ·CHAIRATSTUDIO.COM