หลักสูตรอบรม Illustrator cc 2024

  illustrator 1 รู้จักกับงาน Graphic Design และส่วนประกอบต่างๆใน illustrator 2024
    ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ illustrator
    ส่วนประกอบหลักใน illustrator 2024
    ระบบการผลิตงาน สื่อสิ่งพิมพ์
    หลักการใช้สีและข้อควรระวัง
    รู้จักกับสีในโหมดต่างๆ CMYK , RGB , PANTONE และการเรียกใช้งาน
  illustrator 2 การสร้างงานกราฟฟิก
    การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New
    การใช้ เครืองมือในการจัดการมุมมองภาพ zoom tool, hand tool
    ส่วนประกอบของวัตถุใน illustrator
    การสร้างภาพกราฟฟิกด้วยรูปร่าง เรขาคณิต
    การสร้างวัตถุแบบกำหนดค่า
    การสร้างภาพกราฟฟิกด้วย Pen Tool
    การเลือกสีในกล่องเครื่องมือ
    การสร้างเส้นและการกำหนดลักษณะเส้น
  illustrator 3 เรียนรู้การปรับแต่งวัตถุแบบต่างๆ
    การใช้เครื่องมือต่างๆในกล่องเครื่องมือ
    การเปลี่ยนสีให้กับวัตถุ
    การกำหนดสีแบบไล่เฉด
    การย้ายตำแหน่ง ย่อ ขยาย การหมุน การสร้างภาพสะท้อน การบิดเอียง วัตถุ
    การหมุนวัตถุเป็นวงขด (Twirl) ,การทำขอบภาพให้เป็นรอยหยัก (Scallop)
    การทำให้วัตถุโค้งงอผิดรูปร่าง(Warp),การดึงขอบวัตถุให้ขดเหมือนเปลือกหอย(Scallop)
    การใช้ คำสั่ง ในกลุ่ม Pathfinder
    การใช้ คำสั่ง Width Tool
    การจัดเรียงลำดับวัตถุ (Arrange),การล็อควัตถุ
  illustrator 4 เรียนรู้การทำงานกับตัวอักษรและข้อความ
    การพิมพ์ตัวอักษรใน illustrator, การปรับแต่งตัวอักษรด้วย Palette Character
    การพิมพ์ตัวอักษรในพื้นที่ ที่กำหนด
    การพิมพ์ตัวอักษรตามเส้น
    การพิมพ์ตัวอักษรภายในรูปร่างต่างๆ
  illustrator 5 เรียนรู้การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
    การทำงานกับเลเยอร์
    การจัดเรียงลำดับเลเยอร์ / การล็อคเลเยอร์/การลบหรือเพิ่มเลเยอร์
  illustrator 6 เรียนรู้การวาดเส้นด้วยพู่กัน
    การกำหนดหัวแปรงและความโตของปลายพู่กัน
    การเรียกใช้รูปแบบปลายพู่กันที่มีอยู่ใน illustrator
    การเปลี่ยนรูปแบบปลายพู่กัน
    การสร้างปลายพู่กันด้วยตนเอง
    การใช้ Blob Brush
  illustrator 7 เรียนรู้การใช้ Symbols Tool สร้างงานกราฟฟิก
    การใส่ภาพจำนวนมากๆลงในงาน
    การแก้ไข Symbols,การเคลื่อนย้าย,การย่อ ขยาย,การหมุน,การดีงมารวมกัน,การใส่สี
    การกำหนดความโปร่งใส่
    การสร้าง Symbols ด้วยตนเอง
  illustrator 8 เรียนรู้การใช้งานร่วมกับ Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ
    เรียนรู้การใช้งาน ร่วมกันระหว่าง Photoshop และ illustrator
    การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ
    การ Export ผลงานไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
  illustrator 9 เรียนรู้การทำงานกับไฟล์ภาพถ่าย และแปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์ illustrator
    การนำไฟล์ภาพถ่ายจากภายนอกเข้ามาใช้งาน
    การนำไฟล์ภาพถ่ายเข้าไปอยู่ในรูปร่างที่ต้องการ
    เรียนรู้การแปลงภาพถ่าย( Bitmap )มาเป็นไฟล์ vector เพื่อสามารถแก้ไขได้ใน illustrator
    การแปลงผลงานจาก Illustrator เป็นภาพ Bitmap
  illustrator 10 Illustrator 3D การสร้างผลงาน 3 มิติ
    การสร้างงาน 3 มิติใน illustrator ด้วยการใช้ Perspective Grid
    การสร้างงาน 3 มิติใน illustrator ด้วยคำสั่ง Extrude และ Revolve
  illustrator 11 Illustrator Workshop
    การออกแบบโบร์ชัวร์ การสร้างโลโก้ การสร้างงานโฆษณา การสร้างภาพการ์ตูน การสร้างงาน3มิติ
    ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
    การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน
  illustrator 12 การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
    การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์
    เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละประเภท เช่นงานสื่อสิ่งพิมพ์, งานแยกสี
    เรียนรู้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต , เรียนรู้ระบบการพิมพ์ดิจิตอล
    การสร้างไฟล์สำหรับ web site
    การนำผลงานที่ได้ไปใช้ใน สื่อต่างๆ เช่น Facebook , LINE
  illustrator 13 สอน Illustrator Tip and Trick
    เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน ที่เป็นทางลัด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที
    เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการทำงาน
   

  ค่าอบรม เรียนส่วนตัว 7,500.- 12 ชั่วโมง
  เรียนกลุ่ม 3,700.- 12 ชั่วโมง
อบรม illustrator สอน illustrator  สอน illustrator  อบรม illustratorillustrator แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม illustrator
อบรม 31-05-2024
© Copyright 2004-2024  By Chairat Studio
เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุม illustrator 2024