หลักสูตรอบรม ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design Packaging Design

   
             หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้าอบรม สามารถเรียนรู้ ทฤษฎี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในประเภทต่างๆ
  โดยจะเรียนรู้ หลักการและศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม
  และมี ประโยชน์ใช้สอย ( Function ) ตรงตามต้องการของผู้บริโภค และสามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม
   
   หัวข้อการฝึกอบรม :
  - ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์
  - ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจลูกค้า
  - การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
  - หลักการและศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - ทฤษฎีสี และจิตวิทยาในการใช้สี สำหรับบรรจุภัณฑ์
  - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สวยด้วย องค์ประกอบศิลป์
  - ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  - คอมพิวเตอร์กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - รู้จักกับ อย. และ GMP
  - ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ
  - ระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
   
 

package designpackaging design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์packaging Design

packaging designpackaging Design

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
ค่าอบรม
       
  เรียนกลุ่ม 4,900.- 12 ชั่วโมง (2วัน)  
         
  home packaging Design สมัครอบรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผนที่ศูนย์ฝึก อบรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ package design  
   
  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์packaging design
  packaging designpackage designpackaging design
  package designpackaging designpackaging design
  package designPackaging Designpackaging design
  © Copyright 2004-2022 www.chairatstudio.com
  Tel : 02-9689983 , 0852176726
  อบรม 03/21/2022