หลักสูตรอบรม Word

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าฝึกอบรม  มีความสามารถในทำงานด้านเอกสาร ทกรูปแบบ สำหรับการใช้งาน
ภายในสำนักงานหรือใช้ส่วนตัว โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานทั่วๆไป สร้างและจัดการเอกสาร, การทำรายงาน,
การออกแบบแผ่นพับ และงานเอกสารอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ตามต้องการ
 
  Microsoft Word 1 หลักการทำงานของ Microsoft Word
  รู้จักกับ Word และความสามารถโดยรวม
    ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
    การใช้แถบเครื่องมือ ต่างๆ
   
  Microsoft Word 2 เริ่มทำงาน Microsoft Word
    การสร้างเอกสารใหม่
    เริ่มพิมพ์ข้อความในหน้าเอกสาร
    พิมพ์ตัวอักษรแทรกลงในข้อความ
    การสลับภาษา ในการพิมพ์เอกสาร
    การพิมพ์ข้อความใหม่ทับข้อความเดิม
    การเลือกมุมมองการดูเอกสาร
    การบันทึกเอกสาร
    เปิดเอกสารเก่าขึ้นมาทำงานต่อหรือแก้ไข
     
  Microsoft Word 3 การจัดรูปแบบและตกแต่งเอกสาร
    กำหนดขนาดกระดาษที่ใช้ (Page Setup)
    แสดงแถมไม้บรรทัดในหน้าเอกสาร
    การทำงานและจัดการแบบตัวอักษร (Font)
    การสร้าง อักษรตัวยกและตัวห้อย
    การจัดตำแหน่งข้อความ
    การใส่สัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร
    การกำหนดตำแหน่งกั้นหน้า กั้นหลัง และย่อหน้า และตำแหน่งแท็บ (Tab)
    การใส่เลขลำดับและบุลเล็ต (Numbering & Bullets)
    การกำหนดข้อความบนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
    การใส่เลขหน้าเอกสาร
     
  Microsoft Word 4 ตรวจสอบและแก้ไขข้อความในเอกสาร
    แก้ไขคำที่พิมพ์ผิด
    ค้นหาคำต่างๆ ในเอกสาร (Find)
    แทนที่คำในเอกสาร (Replace)
  ตรวจและแก้ไขคำที่สะกดผิดทั้งเอกสาร
    ใส่ข้อความอัตโนมัติด้วย AutoComplete
    การใช้งานระบบแก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect)
    ใช้พจนานุกรมใน Word
     
  Microsoft Word 5 การใช้เท็มเพลต และ สไตล์ สำเร็จรูป
    รู้จักกับสไตล์ (Style)
  รู้จักกับแม่แบบ (Template)
    การใช้แม่แบบ (Template) อัตโนมัติ
    การใช้สไตล์สำเร็จรูปจากโปรแกรม
    การสร้างสไตล์ และการเรียกใช้
    การสร้างและบันทึกแม่แบบไว้ใช้งานเอง
     
  Microsoft Word 6 การทำงานกับตาราง (Table) บนหน้าเอกสาร
    การสร้างตาราง
    สร้างตารางสำเร็จรูปด้วย Quick Table
    จัดข้อมูลในตารางให้เป็นระเบียบ
    การตกแต่งตาราง
    สร้างตารางให้เหมือนตารางใน Excel
    การใช้งานตารางอัตโนมัติ (Table Style)
    คำนวณตัวเลขหาผลลัพธ์ในตาราง
    เปลี่ยนตารางเป็นข้อความ
    เปลี่ยนข้อความเป็นตาราง
     
  Microsoft Word 7 การทำงานกับ รูปภาพและการตกแต่ง
    การแทรกรูปภาพ และ ClipArt
    การปรับขนาดย่อ/ขยายภาพ/การหมุนภาพ
    ตัดภาพออกไปบางส่วน (Crop)
    ปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ
    การปรับโทนสีภาพ
    ตกแต่งรูปภาพด้วยคุณลักษณะพิเศษ
    จัดวางข้อความร่วมกับรูปภาพ
    แทรกรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape) ลงในเอกสาร
    แทรกข้อความศิลป์ (WordArt)
    แทรกกล่องข้อความ (Text box)
    แทรกแผนภูมิ (Chart)
     
  Microsoft Word 8 การประยุกต์ใช้งานจริง
    การสร้างรายงานและเอกสาร
    สร้างประวัติส่วนตัวสำหรับสมัครงาน (Resume)
    สร้างป้ายผนึก (สำหรับติดหน้าซองจดหมาย)
    การสร้างแผ่บพับ โบร์ชัวร์
     
  Microsoft Word 9 การพิมพ์งานใน Word
    การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์
    การสร้างข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
    การปรับแต่งระยะขอบกระดาษ
    สั่งพิมพ์
  Microsoft Word 10 TIP & TRICK และการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ
    การป้องกันเอกสารด้วยรูปแบบต่าง ๆ (Protect Document)
    การทำงานร่วมกับ Microsoft Excel
    การทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint
    การบันทึกในรูปแบบ Webpage
    การแปลงไฟล์งานเป็น PDF ไฟล์
     
   
© Copyright 2004-2014  By ChairatStudio.com
homeสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์