คำถามที่ถามบ่อย หลักสุตรอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design และ Products Design การออกแบบผลิตภัณฑ์
   
1. Packaging Design ต่างกับ Product Design อย่างไร
  ตอบ
  ขอยกตัวอย่างง่ายๆครับ เช่น ท่านซื้อโทรศัพท์มา 1 เครื่อง
  ท่านจะได้รับโทรศัพท์มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็น กล่อง ถุง ซอง หรือ บรรจุภัณฑ์อื่นๆ
  Product Design คือ การออกแบบตัวเครื่องโทรศัพท์
  Packaging Design คือ การออกแบบหีบห่อ กล่อง ถุง ซอง หรือ บรรจุภัณฑ์อื่นๆ
   
2. หลักสูตรที่แถมให้เรียนฟรี (Illustrator สำหรับ Packaging Design หรือ SketchUp สำหรับ Product Design) ใช้ได้ทั้ง 2 หลักสูตรแล้ว
  ขอเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้หรือไม่
  ตอบ
  ไม่ได้ แต่สามารถใช้สิทธื์นักเรียนเก่าเพื่อรับส่วนลดในหลักสูตรอื่นๆ
   
3. สมัครเรียนหลักสูตร Packaging Design และเรียนหลักสูตรที่แถม Illustrator จะได้ ประกาศนียบัตร ทั้ง 2 หลักสูตรหรือไม่
  ตอบ
  ได้เฉพาะ หลักสูตร Packaging Design จะไม่ได้ของหลักสูตรที่ Illustrator
   
4. ในการอบรม มีการบ้านหรือไม่
  ตอบ
  มีในทุกครั้ง และผู้เข้าอบรมต้องมีผลงานออกแบบ มาส่ง 1 ชิ้น
   
5. การอบรมแบ่งอย่างไรระหว่างภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
  ตอบ
  มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการอบรมแต่ละวัน
   
6. มีอุปกรณ์อะไรแจกในการอบรมบ้าง
  หลักสูตร Packaging Design หลักสูตร Products Design
  -คู่มือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ -คู่มือ การออกแบบผลิตภัณฑ์
  -คู่มือ illustrator -คู่มือ SketchUp
  -สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี กระดาษสำหรับ Sketch -สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี กระดาษสำหรับ Sketch
  -ไฟล์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ Illustrator กว่า 70 แบบ
   
7. เรียนแล้วจะนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่
  ตอบ
  99 % ของผู้อบรมที่ผ่านมา สามารถนำไปใช้งาน นำไปประกอบอาชีพได้จริง
   
   
  home สมัครอบรม แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
   
    © Copyright 2004-2014 www.chairatstudio.com
  Tel : 02-9689983 , 0852176726