sweet home 3d

อบรม Sweet Home 3D

                  Sweet Home 3D เป็นโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ ที่สามารถสร้างงาน Interior Design กำหนดพื้นผิว จัดแสง สร้างงาน  
  Walkthough Animation รองรับการสร้างงาน 3D ไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรม 3D ทั่วๆไป และที่สำคัญคือเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี  
  โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าจ่าย ราคาแพง สำหรับค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม  
                  Sweet Home 3D ยังมีการใช้งานที่ง่ายมาก โดยการดึงโมเดลในโปรแกรมเข้ามาวางในแบบแปลน 2 มิติได้ทันที  
  (Drag & Drop) โดยโปรแกรมจะแปลงแบบแปลน 2 มิติ เป็น 3 มิติ ให้โดยอัตโนมัติในทันที และสามารถกำหนดขนาดของห้องหรือพื้นที่ต่างๆ  
  ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูง ก็สามารถสร้างงาน 3D ได้อย่างสมบูรณ์ แบบมืออาชีพ  
                 และสามารถนำโมเดล 3 มิติสำเร็จรูป จาก 3d warehouse จาก SketchUp หรือโมเดล 3D อื่นๆ เข้ามาใช้งานได้อย่างไม่จำกัด  
     
 
หัวข้อการฝึกอบรม Sweet Home 3D
Sweet Home 3D
 
 
Lesson 1
รู้จักกับโปรแกรม Sweet Home 3D  
    - การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม
    - เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ที่มีใน Sweet Home 3D
    - การปรับแต่งเครื่องมือต่างๆให้เหมาะสม
  Lesson 2 การทดลองสร้างผลงานด้วย Sweet Home 3D
    - เรียนรู้การสร้างผลงานอย่างง่ายด้วย Sweet Home 3D ทั้งระบบ
  Lesson 3 การสร้างวัตถุชนิดต่างๆ ใน Sweet Home 3D
    - การสร้างพื้น, ผนัง
    - การสร้างประตู, หน้าต่าง
  Lesson 4 การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปชนิดต่างในโปรแกรม
    - การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปประเภท ห้องนอน
    - การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปประเภท ห้องครัว
    - การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปประเภท ห้องน้ำ
    - การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปประเภท ห้องนั่งเล่น
    - การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปประเภทอื่นๆ
  Lesson 5 การนำเข้าวัตถุสำเร็จรูป จากภายนอกโปรแกรม
    - การนำเข้าวัตถุสำเร็จรูปจาก 3D Warehouse
    - การนำเข้าวัตถุสำเร็จรูปจาก โปรแกรม SketchUp
    - การนำเข้าวัตถุสำเร็จรูปจาก โปรแกรมอื่นๆ เช่น .3ds , .Obj, .Dae, .Lws
  Lesson 6 การปรับปรุงแก้ไขวัตถุุสำเร็จรูป
    - เรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ ด้วยคำสั่งต่างๆ เช่น การแก้ไขขนาด และตำแหน่ง เพื่อให้ได้ผลงานตามต้องการ
  Lesson 7 การสร้างเส้นบอกระยะ ( Dimension )
    - เรียนรู้การสร้างเส้นบอกระยะ
  Lesson 8 การกำหนดวัสดุให้กับชิ้นงาน (Material)
    - เรียนรู้การกำหนดวัสดุชนิดต่างๆให้กับวัตถุ
  Lesson 9 การจัดแสงใน sweethome3d
    - เรียนรู้การสร้างแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ ใน sweethome3d
    - เทคนิคการจัดแสงเพื่อให้ได้งานที่เสมือนจริง
  Lesson 10 การจัดการมุมกล้อง
    - เรียนรู้การควบคุมมุมกล้องและกำหนดรายละเอียด
  Lesson 11 การสร้างงาน Animation

  - เรียนรู้ระบบการสร้างงาน Walkthough Animation
  Lesson 12 การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
    - เรียนรู้การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
  Lesson 13 การนำผลงานที่ได้ไปใช้งาน
    - การแปลงผลงานเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
    - การพิมพ์ออกมาเป็นแบบแปลน 2 มิติ พร้อม Dimension
  Lesson 14 การประยุกต์ใช้งานจริง
    - การประยุกต์ใช้งาน Sweet Home 3D ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้อบรมแต่ละท่าน
     
  เรียนส่วนตัว 8,000.- 12 ชั่วโมง      
  เรียนกลุ่ม 3,000.- 12 ชั่วโมง   ตารางอบรมแบบกลุ่ม  
ภาพตัวอย่างที่สร้างด้วยโปรแกรม Sweet Home 3D

sweethome3dsweethome3d

© Copyright 2004-2012  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092