ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกๆท่าน

เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว อบรมคอมพิวเตอร์

บรรยากาศฝึกอบรม บรรยากาศฝึกอบรม 3

อบรมคอมพิวเตอร์ v[i,8v,rb;g9viN