คุณหมอสุเมธ ส่งน้อง Perkins และ น้อง Pumpkin มาเรียนแบบส่วนตัว
หลักสูตร 3D Animation , Professional Web Design , 3D Game Maker, RPG Game Maker

เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว