Illustrator CC 2020


หลักสูตร Illustrator CC 2020

เรียน Illustrator CC2020
    illustrator เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้างผลงาน Graphic ประเภทต่างๆ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ นามบัตร สร้างโลโก้ วาดการ์ตูน งานป้ายโฆษณาต่างๆ  งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างไฟล์สำหรับ web site รวมถึง สื่อดิจิตอลต่างๆ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ สร้างcover facebook สร้างภาพเวกเตอร์ขายออนไลน์ ทำสติ้กเกอร์ไลน์
     โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้
    เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุม Illustrator CC2020 CC2019 CC2018 CC2017 CC2015 CC CS6
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2019 ทำสติ้กเกอร์ไลน์
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
เรียน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
สอน Illustrator CC2020
ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
ค่าอบรม : แบบกลุ่ม 3,500 แบบส่วนตัว 8,900.-
ครอบคลุม Illustrator CC2020 CC2019 CC2018 CC2017 CC2015 CC CS6

สมัคร เรียนPhotoshopแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมPhotoshop

ตาราง อบรมPhotoshop

เรียน Photoshopเรียน Photoshop


เรียน Illustrator สอน Illustrator อบรม Illustrator สอนai

Copyright © 2020 · All Rights Reserved ·CHAIRATSTUDIO.COM