เรียนคอมพิวเตอร์ ฟรี

 
เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี    
  รับประกันความคุ้มค่า ในการเรียน
  เพียงท่านสมัครเรียน หลักสูตรเรียนส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม ท่านจะได้รับสิทธิ
   
  - เรียนทบทวนหลักสูตรเดิมแบบกลุ่ม ตามตารางอบรมของศูนย์ฝึกอบรม ได้ฟรี
     อีก 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มเรียนวันแรก
   
  หมายเหตุ :
  - ไม่สามารถโอนสิทธินี้ให้กับบุคคลอื่น
 

- ขอสงวนสิทฺธิ์ในบางรุ่นที่ นักเรียนหลักเต็มจนไม่สามารถให้เรียนเสริมได้

  - ไม่ออกใบประกาศนียบัตรให้ใหม่
  - ต้องนำหนังสือ และ DVD มาเอง จะไม่ได้รับหนังสือ และ DVD ใหม่
  - กรุณาแจ้ง การใช้สิทธิ์เรียนทบทวน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  - ท่านที่เรียนแบบส่วนตัว จะได้รับสิทธิเรียนทบทวนแบบกลุ่ม ไม่ใช่แบบส่วนตัว
  - ท่านที่จัดกลุ่มมาเรียนแบบส่วนตัว จะได้รับสิทธิเรียนทบทวนแบบกลุ่ม
     ไม่ใช่แบบส่วนตัว
   
****ยกเว้นท่านที่สมัครเรียนแบบส่วนตัว และหลักสูตรที่สมัครเรียนไม่ได้เปิดแบบกลุ่ม จะไม่ได้รับสิทธินี้ หรือ จะได้รับสิทธิเรียนในหลักสูตรใกล้เคียงดังนี้ ****
หลักสูตรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เรียนทบทวน   หลักสูตรที่ได้รับสิทธิ์เรียนในหลักสูตรใกล้เคียง
B23 Solidworks Advance
 A02
 3ds max for Designer + Basic V-Ray รับสิทธิ์เรียน 3ds max for Beginner
A06 3ds max for Special Effect A03 3ds max Character Studio รับสิทธิ์เรียน 3ds max for Beginner
B26
V-Ray For Rhino
       
C31 InDesign A04 3ds max for Animation รับสิทธิ์เรียน 3ds max for Beginner
E51 Blender 3D C32 Illustrator+Photoshop+InDesign เลือกเรียน Photoshop หรือ illustratorได้ 1 หลักสูตร
E52 Gimp C35 Flash + Dreamweaver เลือกเรียน Flash หรือ Dreamweaver ได้ 1 หลักสูตร
E53 Inkscape C39 Photoshop + Dreamweaver เลือกเรียน Photoshop หรือ Dreamweaver ได้ 1 หลักสูตร
F58 Microsoft Word + Excel C40 Photoshop + Flash เลือกเรียน Photoshop หรือ Flash ได้ 1 หลักสูตร
F59 Microsoft Excel + PowerPoint C41 Photoshop + Dreamweaver + Flash เลือกเรียน Photoshop หรือ Dreamweaver หรือ Flash ได้ 1
F60 Microsoft Word + PowerPoint       หลักสูตร
F61 Microsoft Word + Excel + PowerPoint F65 Packaging Design รับสิทธิ์เรียน Illustrator
F65 Packaging Design F66 Products Design รับสิทธิ์เรียน SketchUp
F66 Products Design F67 Graphic Design เลือกเรียน Photoshop หรือ illustratorได้ 1 หลักสูตร
F67 Graphic Design        
           
         
       
       
© Copyright 2004-2009 chairatstudio.com