สอน SolidWorks


หลักสูตร SolidWorks

                      SolidWorks ช่วยให้งานออกแบบทางด้าน วิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบเครื่องจักรกล ทำได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย  รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง จึงนับได้ว่า เป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถสูง และเรียนรู้ได้ง่ายจึงทำให้ วิศวกรและนักออกแบบ สามารถนำไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานจริง
     โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
อบรม Premiere Pro
ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
ค่าอบรม : แบบกลุ่ม 4,900 แบบส่วนตัว 8,900.-
ครอบคลุม Version Solidworks 2018 2017 Solidworks 2016 2015 2014 2013 และรุ่นอื่นๆ

สมัคร เรียนAutoCADแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมautocad

ตาราง อบรมautocad

เรียน autocadเรียน autocad


เรียน SolidWorks สอน SolidWorks อบรม SolidWorks

Copyright © 2019 · All Rights Reserved ·CHAIRATSTUDIO.COM