แผ่น CD สอน Illustrator  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 60 นาที  
ครอบคลุม Version CS3, CS4, CS5, CS6  
   
illustratorCS6 Tutorial illustrator tutorial
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
ส่วนประกอบหลัก การสร้างเส้นชนิดต่างๆ
การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New การจัดเรียงลำดับวัตถุ
การสร้างรูปร่างพื้นฐาน การย่อ ขยาย การหมุน
การสร้างวัตถุแบบกำหนดค่า การพิมพ์ตัวอักษร
การควบคุมหน้าจอด้วย Zoom Pan การพิมพ์ตัวอักษรบนเส้น
ส่วนประกอบของวัตถุ การสร้างวัตถุด้วย Pen Tool
การเลือกวัตถุ การวาดเส้นด้วยพู่กัน
การเลือกสีในกล่องเครื่องมือ การใช้ Symbols
การกำหนดสีให้กับวัตถุ การนำเข้าไฟล์ภาพถ่าย
การกำหนดสีแบบไล่เฉด การนำภาพถ่ายเข้าไปในรูปร่าง
การย้ายและการสำเนาวัตถุ การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์
การปรับสีหน้าจอทำงาน  
   
ราคา 350.- บาท  
     
สั่งซื้อ เลือก CD