แผ่น CD สอน SolidWorks 2014  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 72 นาที  
ครอบคลุม version 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  
   
solidworks cd  
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
หน้าจอหลัก และพื้นที่การใช้งาน การเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอ
ระบบการทำงานในโปรแกรม การ Fillet วัตถุ 3 มิติ
การสร้างเส้น 2 มิติ Line การ Chamfer วัตถุ 3 มิติ
การสร้างเส้น 2 มิติ Rectangle,Slot,Circle การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Revolve
การสร้างเส้น 2 มิติ Arc, Polygon การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Swept
การสร้างเส้น 2 มิติ Spline,Ellipse,Point การสร้างระนาบใหม่
การสร้างเส้น 2 มิติ Text การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Loft
การแก้ไขเส้น 2 มิติ ด้วย Fillet , Chamfer การสร้างภาพฉายอัตโนมัติ
การแก้ไขเส้น 2 มิติ ด้วย Trim การย้ายตำแหน่งและ ปรับมาตราส่วน ของภาพฉาย
การแก้ไขเส้น 2 มิติ ด้วย Offset,Mirror การแสดงภาพด้านอื่น ( Project View )
การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude การสร้างเส้นบอกระยะ
การควบคุมมุมมอง การสร้างข้อความ
การ Zoom , Pan การสร้างไฟล์ Assembly
การแก้ไขวัตถุ 3 มิติ ด้วย Extrude Cut การประกอบชิ้นงานใน Assembly
   
   
ราคา 450.- บาท  
     
สั่งซื้อ เลือก CD