แผ่น CD สอน SolidWorks 2011-2012  
ขนาด VDO 800 x 600  
ความยาว 50 นาที  
ครอบคลุม version 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  
   
 
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
หน้าจอหลัก และพื้นที่การใช้งาน  
การสร้างเส้น 2 มิติ ด้วยคำสั่ง Line , Circle  
การสร้างเส้น 2 มิติ ด้วยคำสั่ง Rectangle , Slot , Arc , Polygon , Ellipse  
การสร้างเส้น 2 มิติ ด้วยคำสั่ง Text , Spline , Point  
การแก้ไขเส้น 2 มิติ ด้วย Fillet , Chamfer  
การแก้ไขเส้น 2 มิติ ด้วย Trim , Offset  
การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude  
การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Revolve  
การแก้ไขวัตถุ 3 มิติ ด้วย Extrude Cut  
การ Fillet และ Chamfer วัตถุ 3 มิติ  
การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Swept  
การสร้างระนาบใหม่  
การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Loft  
การสร้างไฟล์ Assembly  
การสร้างภาพฉายอัตโนมัติ และปรับมาตราส่วน  
การสร้างเส้นบอกระยะ ( Dimension )  
การแก้ไขภาพฉาย และการแสดงภาพด้านอื่นๆ  
   
ราคา 450.- บาท  
     
สั่งซื้อ เลือก CD