แผ่น DVD สอน SketchUp 2014  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 90 นาที *****รับฟรี โมเดลสำเร็จรูป 3 มิติกว่า 1500.- ชิ้น*****
ครอบคลุม Version 6, 7, 8, 2013, 2014  
   
cd สอน sketchup
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
การเลือกไฟล์ต้นแบบในการทำงาน การขึ้นรูปวัตถุด้วยคำสั่ง Follow Me
ส่วนประกอบหลัก และการเรียกใช้เครื่องมือ ส่วนประกอบของวัตถุและการเลือกวัตถุ
การเปิดและบันทึกไฟล์ SketchUp การหมุนวัตถุ
ควบคุมหน้าจอด้วย Zoom Pan Orbit View การย่อ-ขยาย วัตถุ
การสร้างรูปร่างพื้นฐาน 2 มิติ การสร้าง Group และ การแก้ไข
การสร้างรูปร่างพื้นฐาน 2 มิติแบบกำหนดขนาด การสร้างข้อความ 3 มิติ
การเปลี่ยนหน่วยวัดที่กำหนด จากไฟล์ต้นแบบ การสร้างเส้นบอกระยะและการแก้ไขระยะ
ทดลองสร้างงาน 2 มิติด้วยการกำหนดขนาด การนำเข้าวัตถุจากภายนอกของโปรแกรม
การสร้างเส้นอ้างอิง (Guide) การนำเข้าวัตถุจากภายนอกจากแหล่งอื่น
การรวมและการหักลบวัตถุ 2 มิติ การกำหนดวัสดุให้กับชิ้นงาน
การแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง offset การปรับแต่งแก้ไขวัสดุ
การย้าย และ การสำเนาวัตถุ การกำหนดแสงและเงา
การขึ้นรูปวัตถุด้วยคำสั่ง Push/Pull การสร้าง Scene และแก้ไข
การหักลบ,เจาะด้วยคำสั่ง Push/Pull  
   
ราคา 450.- บาท    
     
สั่งซื้อ เลือก CD