แผ่น CD สอน SketchUp  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 67 นาที  
ครอบคลุม Version 6, 7, 8  
   
sketchUp cd  
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
การเลือกไฟล์ต้นแบบในการทำงาน การหมุนวัตถุ
ส่วนประกอบหลัก การสร้าง Group และ Component
การเปิดและบันทึกไฟล์ SketchUp การสร้างข้อความ 3 มิติ
การควบคุมหน้าจอด้วย Zoom Pan Orbit การสร้างเส้นบอกระยะและข้อความ
การเปลี่ยนมุมมองด้วยชุดเครื่องมือ View การนำเข้าวัตถุจากภายนอก
การสร้างรูปร่างพื้นฐาน 2 มิติ การกำหนดวัสดุให้กับชิ้นงาน
การขึ้นรูปวัตถุด้วยคำสั่ง Push/Pull การปรับแต่งแก้ไขวัสดุ
การขึ้นรูปวัตถุด้วยคำสั่ง Follow Me การกำหนดแสงและเงา
ส่วนประกอบของวัตถุและการเลือกวัตถุ การสร้าง Scene และแก้ไข
การย้าย และ การสำเนาวัตถุ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การย่อ-ขยาย วัตถุ  
   
ราคา 450.- บาท  
สั่งซื้อ เลือก CD