แผ่น CD สอน Photoshop  
ขนาด VDO 1280 x 720  
Part 1 ความยาว 35 นาที  
Part 2 ความยาว 46 นาที  
รวม 81 นาที  
ครอบคลุม Version CS3, CS4, CS5, CS6  
   
Photoshop cs6 Tutorial Photoshop Tutorial
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
Part 1  
หน้าจอหลัก และพื้นที่ทำงาน การตัดบางส่วนของภาพที่ไม่ต้องการด้วยคำสั่ง Crop
การเปิดไฟล์ภาพ และปรับค่า Brightness และ Contrast การ Retouch ภาพด้วยคำสั่ง Spot Healing Brush Tool
การปรับแต่งภาพด้วยคำสั่ง Level การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ Patch Tool
การควบคุมหน้าจอด้วยคำสั่ง zoom , pan การลบรอยสีแดงบนดวงตาจากภาพถ่ายที่ใช้ Flash
รู้จักกับ Selection และ การสร้าง Selection การใช้คำสั่ง Content Aware Move Tool
- Rectangular Section การสร้างไฟล์ภาพขึ้นมาใหม่
- Elliptical Selection การพิมพ์ข้อความและตัวอักษร
- Lesso Selection การใส่ Effect ให้กับข้อความหรือวัตถุทีอยูใน Layer ด้วย Layer Style
- Polygonal Selection การใช้ Style สำเร็จรูปใน Photoshop
- Magnetic lesso การคัดลอกพืนผิวด้วย Clone Stamp tool
- Quick Selection การปรับแต่งภาพด้วย Filter ด้วย การใช้ Filter Gallery
   
Part 2  
การแก้ไขขนาดภาพด้วย Image Size การปรับสีวัตถุด้วย Hue And Saturation
การแก้ไขขนาดภาพด้วย Canvas Size การปรับสีวัตถุด้วย Color Balance
การย้อนกลับการทำงานด้วย Panel History การเลือกสี Foreground Background
การทำงานกับ Layer การวาดภาพด้วยพู่กัน ( Brush) และการปรับแต่ง
การย้ายวัตถุในไฟล์ การเปลี่ยนสีภาพด้วย Color Replacement
การย้ายวัตถุข้ามไฟล์ การลบวัตถุด้วย Eraser Tool
การย่อขยายวัตถุ การลบฉากหลังด้วย Background Eraser Tool
การเปลี่ยนโหมดสี การลบวัตถุด้วย Magic Eraser
การเปลี่ยนโหมดสี  
   
ราคา 350.- บาท  
สั่งซื้อ เลือก CD