แผ่น CD สอน InDesign CS6  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 50 นาที  
ครอบคลุม CS4 CS5 CS6  
แผ่นสอน indesign cs6  
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
การสร้างไฟล์ใหม่ การนำเข้าไฟล์ภาพ
การกำหนดค่า Margins & Columns การนำไฟล์ภาพ เข้าไปอยู่ในเฟรมมาตราฐาน
การกำหนดพื้นที่ทำงานและการเรียกใช้เมนู การใช้คำสั่ง Pen สร้างรูปร่างและแก้ไข
การทำงานกับ page การนำไฟล์ภาพเข้าไปอยู่ในรูปร่าง และ ข้อความ
การเพิ่ม ลด page ด้วย Panel Page การกำหนดสีให้กับวัตถุ
การ zoom และ pan การเลือก การย้าย การสำเนา วัตถุ
การพิมพ์ข้อความ การกำหนดค่า Character Style
การสร้าง Master Page การนำเข้า Character Style จากภายนอก
การกำหนดเลขหน้าอัตโนมัติ  
   
ราคา 350.- บาท    
     
สั่งซื้อ เลือก CD