แผ่น CD สอน Flash  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 51 นาที  
ครอบคลุม Version CS3, CS4, CS5, CS6  
   
CD สอน Flash cd สอน flash
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
หน้าจอหลัก การแก้ไขและทดสอบ Frame By Frame
การกำหนดขนาดพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween
การสร้างรูปร่างพื้นฐานและการแก้ไข การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween
การสร้างวัตถุด้วยคำสั่ง Pen และการแก้ไข การแก้ไข Motion Tween
การสร้าง PolyStar Layer และการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Layer
การย้าย หมุน และย่อ ขยายวัตถุ การทดสอบภาพเคลื่อนไหว
การสร้างข้อความ การนำไฟล์ไปใช้งาน
Animation แบบ Frame By Frame ทดลองสร้างภาพเคลื่อนไหว
   
   
ราคา 350.- บาท  
สั่งซื้อ เลือก CD