แผ่น CD สอน AutoCAD 2D 2014  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 131 นาที  
ครอบคลุม Version 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  
   
 CD สอน AutoCAD  CD สอน AutoCAD
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
หน้าจอหลัก การ ย่อ ขยาย วัตถุ
การปรับเมนู สีฉากหลังและ Cursor การต่อเส้นด้วยคำสั่ง Extend
การสร้างเส้น ด้วยคำสั่ง Line การ Mirror
การสร้างเส้น ด้วยคำสั่ง Polyline Workshop_01
การเลือกและการลบวัตถุ Workshop_02
การ Zoom & Pan การใส่ลวดลายในวัตถุ
การใช้ Object Snap การสร้างเส้นด้วยคำสั่ง Spline
การสร้างวงกลม (Circle) การต่อเส้นด้วยคำสั่ง Join
การสร้างสี่เหลี่ยม การลบมุมด้วย Fillet
การสร้างวงรี การลบมุมด้วย Chamfer
การสร้างรูปหลายเหลี่ยม การสร้างเส้นบอกระยะ 1
การสร้างเส้นที่มีองศา การสร้างเส้นบอกระยะ 2
การสร้างเส้นโค้ง การกำหนดรูปแบบ เส้นบอกระยะ 1
การพิมพ์ข้อความ การกำหนดรูปแบบ เส้นบอกระยะ 2
การสร้างไฟล์ใหม่ การเปลี่ยนสี และชนิดของเส้น
การลบเส้นและตัดเส้น การเปลี่ยนความหนาของเส้น
การย้ายวัตถุ การบันทึกไฟล์งาน
การทำสำเนาวัตถุ การพิมพ์ผลงาน
การหมุนวัตถุ การสร้างไฟล์ PDF
การ Offset  
   
ราคา 450.- บาท    
     
สั่งซื้อ เลือก CD