แผ่น CD สอน AutoCAD 2D 2013  
ขนาด VDO 1024 x 576  
ความยาว 101 นาที  
ครอบคลุม Version 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  
 CD สอน AutoCAD  CD สอน AutoCAD
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
หน้าจอหลัก การต่อเส้นด้วยคำสั่ง Extend
การปรับสีฉากหลังและ Cursor การใส่ลวดลายในวัตถุ
การสร้างเส้นด้วยคำสั่ง Line การสร้างเส้นด้วยคำสั่ง spline
การสร้างเส้นด้วยคำสั่ง PolyLine การต่อเส้นด้วยคำสั่ง join
การใช้ Object Snap การลบมุมด้วย Fillet
การควบคุมหน้าจอด้วยการ Zoom , Pan การลบมุมด้วย Chamfer
การสร้างวงกลม การสร้างเส้นบอกระยะ
การสร้างสี่เหลี่ยม การสร้างเส้นบอกระยะ 2
การสร้างวงรี การกำหนดรูปแบบสร้างเส้นบอกระยะ
การสร้างรูปหลายเหลี่ยม การเปลี่ยนสี และชนิดของเส้น
การสร้างเส้นโค้ง การบันทึกไฟล์งาน
การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ผลงาน
การสร้างไฟล์ใหม่ การสร้างไฟล์ PDF
การย้ายวัตถุ การสร้างชิ้นงานสำเร็จรูป (Block)
การทำสำเนาวัตถุ การนำชิ้นงานสำเร็จรูปมาใช้งาน
การ Offset การกำหนดหน่วยในการนำเข้าชิ้นงาน
การลบเส้นและตัดเส้น Workshop 01 เขียนแบบบ้านแบบง่ายๆ
การหมุนวัตถุ Workshop 02 เขียนแบบบ้านแบบง่ายๆ
การ Mirror Workshop 03 เขียนแบบใบพัด
   
   
ราคา 450.- บาท    
     
สั่งซื้อ เลือก CD