แผ่น CD สอน 3dsmax 2013  
ขนาด VDO 1280 x 720  
ความยาว 45 นาที  
ครอบคลุม Version 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  
3dsmax CD  
   
เนื้อหาภายในแผ่น  
   
พื้นที่ทำงาน การสร้างไฟ Spot Light
การเปิดไฟล์และควบคุมหน้าจอ การสร้างไฟ Omni และแก้ไข
การแสดงผลแบบ Nitrous การสร้าง Material
การควบคุม Viewports การกำหนดลวดลายให้ Material
การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การกำหนดค่าการสะท้อนให้ Material
การเลือกวัตถุ การกำหนดฉากหลัง
การแก้ไขขนาดวัตถุ การ Render และ บันทึกภาพเพื่อนำไปใช้งาน
การย้ายตำแหน่งวัตถุ การควบคุม Segment
การหมุนวัตถุ การเพิ่ม Modify list Bend
การย่อ-ขยายวัตถุ การเพิ่ม Modify list Wave
การสร้างกล้องและการควบคุม  
   
ราคา 350.- บาท    
     
สั่งซื้อ เลือก CD