หลักสูตร อบรม Gimp

                        Gimp คือโปรแกรมตกแต่งภาพและสร้างภาพมีคณสมบัติคล้ายโปรแกรม Photoshop แต่เป็น OpenSource
ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และยังมีคุณสมบัติในการใช้งานต่างๆ อย่างครบถ้วนตั้งแต่การตกแต่งภาพ การตัดต่อภาพ
การออกแบบงาน Graphic ประเภทต่างๆ รองรับการผลิตออกมาเป็นผลงานจริงได้อย่างถูกต้อง
 
Gimp Lesson1 การทำงานกราฟฟิกด้วย Gimp
  การ download และติดตั้ง Gimp
  ส่วนประกอบหลักใน Gimp
  การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New
   
Gimp Lesson 2 การเลือกแบบต่างๆ ( Selection ) และการจัดการมุมมอง
  รู้จักกับ Selection แบบต่างๆ
  การสร้าง selection แบบอิสระ แบบเรขาคณิต
  การสร้าง selection แบบอืนๆทีสามารถทำได้ใน Gimp ,การเพิ่มหรือลบ selection
  การใช้ เครืองมือในการจัดการมุมมองภาพ zoom tool, hand tool
   
Gimp Lesson 3 ครืองมือวาดภาพ
  การใช้พู่กันวาดภาพ,การเลือกหัวแปรง,การเลือกสีโฟร์กราวน์และแบ็คกราวน์
  การปรับแต่งขอบ selection ให้ฟุง
  การวาดเส้นด้วยดินสอ
  การเลือกใช้หัวแปรงแบบต่างๆ
  การเลือกสีจาก Swatches
   
Gimp Lesson 4 เครืองมือตกแต่งภาพ
  การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ
  การคัดลอกพืนผิว
  การลบภาพ
  การไล่สีแบบต่างๆ
  การทำให้ภาพเบลอจากการพ่น
  การทำให้ภาพคมชัด
  การเกลียภาพลบรอยเปือน
  การเพิมความขาวและสดใสในภาพ
  การเพิมความเข้มและคล้ำในภาพ
  การทำให้ภาพซีดจางด้วย Sponge Tool
   
Gimp Lesson 5 การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
  การทำงานกับเลเยอร์
  การจัดเรียงลำดับเลเยอร์ /การลบหรือเพิมเลเยอร์
  การรวมเลเยอร์
   
Gimp Lesson 6 การพิมพ์ข้อความและตัวอักษร
  การพิมพ์ข้อความใน Gimp และการจัดรูปแบบต่างๆให้กับตัวอักษร
  การสร้างตัวอักษรแบบพิเศษ
  การสร้างตัวอักษรให้เป็น selection
   
Gimp Lesson 7 การปรับแต่งรูปร่างให้กับภาพใน Gimp
  เรียนรู้การใช้คำสังในการปรับแต่งรูปทรงดัวย Transform และ Free Transform
  การหมุน, การย่อ-ขยาย, การยืดภาพและอืนๆโดยการกรอกตัวเลขเพือกำหนดค่าหรือกำหนดเอง
  การบิดเอียงภาพ
  การปรับแต่งมิติให้ภาพ
  การใส่ Style ให้กับภาพใน Layer
   
Gimp Lesson 8 การใช้ฟิลเตอร์เพื่อสร้างงาน
  Filter คืออะไรและใช้งานอย่างไร
การปรับแต่งภาพด้วย Filter แบบต่างๆ
วิธีการใช้งานฟิลเตอร์ใน Gimp
 
 
   
Gimp Lesson 9 การปรับแต่งและจัดการสีจากภาพถ่ายด้วย Gimp
  การปรับความสว่างและความชัด ( Brightness / Contrast )
การปรับสีของภาพด้วย Color Balance
การปรับสีของภาพด้วย Curve tool
 
 
   
Gimp Lesson 10 การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
  เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละประเภท เช่นงานสื่อสิ่งพิมพ์, งานแยกสี
  เรียนรู้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต
  เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
   
Gimp Lesson 11 Gimp Workshop
  ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของหน่วยงานนั้นๆ
  การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้เข้าอบรม
   
ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 8,000.- 12 ชั่วโมง  
เรียนกลุ่ม 3,500.- 12 ชั่วโมง  
อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว  อบรมคอมพิวเตอร์  promotion เรียนคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์