อบรม 3d max for Special Effect

 

             หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาการทำงานด้าน 3 มิติ ระดับสูง โดยเฉพาะด้าน Special Effect

 
  โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ การสร้าง Special Effect ขั้นพื้นฐานชนิดต่างๆ เช่น การสร้างฝน ,ไฟ ,ควัน, ลม , น้ำตก  
  ระเบิด ฯลฯ จนถึงการสร้าง Special Effect ในระดับสูงที่นำ การคำนวณของ 3dsmax มาใช้งานได้สมบูรณ์แบบ  
              สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน สถาปัตยกรรม ,Animation, ภาพยนตร์, งานโฆษณา และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  
     
 
หัวข้อการฝึกอบรม 3dsmax
Special Effect
 
 
Lesson 1
หลักการทำงานของระบบ Special Effect  
    - เรียนรู้หลักการและระบบการสร้าง Special Effect ใน 3dsmax
    การสร้าง Special Effect ขั้นพื้นฐาน
    - การสร้าง น้ำ , ไฟ , ควัน ,หมอก, ระเบิด
  Lesson 2 การสร้าง Special Effect ด้วย Particles
    - เรียนรู้การสร้าง Effect ประเภท เม็ดฝน , ละอองฝุ่น , หิมะ , น้ำพุ , พลุไฟ
  Lesson 3 การสร้าง ใช้งาน Space Warp คู่กับ Particles
    - การสร้างแรงดึงดูดของโลกให้กับ Particle
    - การสร้างแรงลักษณะต่างๆ มากระทำกับ วัตถุ และ Particle
    - การจำลองการสร้างลม และการกำหนดทิศทาง
    - การกำหนดทิศทางให้อนุภาคเคลื่อนที่ เช่น การสร้างพายุหมุน
    - การจำลองการระเบิด ในลักษณะต่างๆ
  Lesson 4 การสร้างระบบเสมือนจริง
    - เรียนรู้การสร้างระบบเสมือนจริง ให้มีการตรวจสอบสถานะตามสภาพความเป็นจริงของวัตถุต่างๆ
    เช่น วัตถุตกพื้นและกระเด็น , การสร้างน้ำตก , รถชนและกระเด็นไปตามความเป็นจริง
    - การระเบิดวัตถุออกเป็นเสี่ยงๆ
    - การสร้างให้น้ำไหลไปตามท่อ
  Lesson 5 การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
    - เรียนรู้การประมวณผลของระบบเสมือนจริง ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
    - การแปลงผลงานเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบต่างๆ
    - การนำ Special Effect ไปใช้งานด้านต่างๆ
Lesson 6 การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
    - เรียนรู้การประมวณผลของระบบเสมือนจริง ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
    - การนำ Special Effect ไปใช้งานด้านต่างๆ
     
     
     
     
     
  เรียนส่วนตัว 15,000.- 18 ชั่วโมง      
             
ภาพตัวอย่าง

3dmax23dmaxdesign3d max
3dmax special effectspecial effect3dmax

homeสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์promotion เรียนคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
© Copyright 2018  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092
เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว | ตารางเรียนกลุ่มย่อย | สอน Photoshop | หลักสูตร Graphic Design | สมัครเรียน | กลับหน้าแรก | แผนที่