Photoshop CC 2018 CC 2019


หลักสูตร Photoshop

    โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมา สำหรับการตกแต่งภาพ และสร้างภาพกราฟฟิค ตั้งแต่งานง่ายๆ เช่นการ ปรับแสง สีของภาพ การปรับขนาด การตัดต่อภาพ ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงที่ต้องการความเหมือนจริง หรือ เหนือจริงเช่นการ การตัดต่อขั้นสูง ตัดฉากหลัง การซ้อนภาพ สำหรับงานโฆษณาต่างๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวใน Web site หรือ Banner ในสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook , Line และอื่นๆได้
     โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้
    เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุม Photoshop CC 2019 CC2018 CC2017 CC2015 CC CS5 CS6
สอนPhotoshop
สอนPhotoshop
เรียนPhotoshop
สอนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
Photoshopสอน
Photoshopสอน
อบรมPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
เรียนPhotoshop
ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
ค่าอบรม : แบบกลุ่ม 3,500 แบบส่วนตัว 8,900.-
ครอบคลุม Photoshop CC 2019 CC2018 CC2017 CC2015 CC CS5 CS6

สมัคร เรียนPhotoshopแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมPhotoshop

ตาราง อบรมPhotoshop

เรียน Photoshopเรียน Photoshop


เรียน Photoshop สอน Photoshop อบรม Photoshop

Copyright © 2018 · All Rights Reserved ·CHAIRATSTUDIO.COM