ตัวอย่างผลงานบางส่วน ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้งานและได้มีการผลิตหรือสร้างขึ้นมาจริงๆ (เฉพาะที่ผู้อบรมอนุญาติ)

vraysu

 

 

ผลงานอบรม

 

character design character Design

 

 

Graphic

graphic design graphic graphic design

product designProduct Design

ProductDesignpackage designPackaging Designpackage design

product designpackage design

Package designPackage Design

package designPackaging Design