หลักสูตรอบรม Word

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าฝึกอบรม  มีความสามารถในทำงานด้านเอกสาร ทกรูปแบบ สำหรับการใช้งาน
ภายในสำนักงานหรือใช้ส่วนตัว โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานทั่วๆไป สร้างและจัดการเอกสาร, การทำรายงาน,
การออกแบบแผ่นพับ และงานเอกสารอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ตามต้องการ
 
สอนคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 1 หลักการทำงานของ Microsoft Word
  รู้จักกับ Word และความสามารถโดยรวม
3dsmax   ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
3dsmax Designer   การใช้แถบเครื่องมือ ต่างๆ
3dsmax Architects  
3ds VIZ Microsoft Word 2 เริ่มทำงาน Microsoft Word
3ds Animation   การสร้างเอกสารใหม่
3d Game Maker   เริ่มพิมพ์ข้อความในหน้าเอกสาร
AutoCAD 2D   พิมพ์ตัวอักษรแทรกลงในข้อความ
AutoCAD 3D   การสลับภาษา ในการพิมพ์เอกสาร
Blender 3D   การพิมพ์ข้อความใหม่ทับข้อความเดิม
Corel Draw   การเลือกมุมมองการดูเอกสาร
Dreamweaver   การบันทึกเอกสาร
Flash   เปิดเอกสารเก่าขึ้นมาทำงานต่อหรือแก้ไข
Gimp    
Illustrator Microsoft Word 3 การจัดรูปแบบและตกแต่งเอกสาร
InkScape   กำหนดขนาดกระดาษที่ใช้ (Page Setup)
Powerpoint   แสดงแถมไม้บรรทัดในหน้าเอกสาร
Rhino   การทำงานและจัดการแบบตัวอักษร (Font)
SketchUp   การสร้าง อักษรตัวยกและตัวห้อย
Solidworks   การจัดตำแหน่งข้อความ
V-Ray 3ds max   การใส่สัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร
V-Ray SketchUp   การกำหนดตำแหน่งกั้นหน้า กั้นหลัง และย่อหน้า และตำแหน่งแท็บ (Tab)
V-Ray Rhino   การใส่เลขลำดับและบุลเล็ต (Numbering & Bullets)
BasicComputer   การกำหนดข้อความบนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
Openoffice   การใส่เลขหน้าเอกสาร
     
  Microsoft Word 4 ตรวจสอบและแก้ไขข้อความในเอกสาร
    แก้ไขคำที่พิมพ์ผิด
    ค้นหาคำต่างๆ ในเอกสาร (Find)
สอนการออกแบบ   แทนที่คำในเอกสาร (Replace)
  ตรวจและแก้ไขคำที่สะกดผิดทั้งเอกสาร
Product Design   ใส่ข้อความอัตโนมัติด้วย AutoComplete
Graphic Design   การใช้งานระบบแก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect)
Packaging Design   ใช้พจนานุกรมใน Word
Interior Design    
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Microsoft Word 5 การใช้เท็มเพลต และ สไตล์ สำเร็จรูป
แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม   รู้จักกับสไตล์ (Style)
  รู้จักกับแม่แบบ (Template)
    การใช้แม่แบบ (Template) อัตโนมัติ
    การใช้สไตล์สำเร็จรูปจากโปรแกรม
    การสร้างสไตล์ และการเรียกใช้
    การสร้างและบันทึกแม่แบบไว้ใช้งานเอง
     
  Microsoft Word 6 การทำงานกับตาราง (Table) บนหน้าเอกสาร
    การสร้างตาราง
    สร้างตารางสำเร็จรูปด้วย Quick Table
    จัดข้อมูลในตารางให้เป็นระเบียบ
    การตกแต่งตาราง
    สร้างตารางให้เหมือนตารางใน Excel
    การใช้งานตารางอัตโนมัติ (Table Style)
    คำนวณตัวเลขหาผลลัพธ์ในตาราง
    เปลี่ยนตารางเป็นข้อความ
    เปลี่ยนข้อความเป็นตาราง
     
  Microsoft Word 7 การทำงานกับ รูปภาพและการตกแต่ง
    การแทรกรูปภาพ และ ClipArt
    การปรับขนาดย่อ/ขยายภาพ/การหมุนภาพ
    ตัดภาพออกไปบางส่วน (Crop)
    ปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ
    การปรับโทนสีภาพ
    ตกแต่งรูปภาพด้วยคุณลักษณะพิเศษ
    จัดวางข้อความร่วมกับรูปภาพ
    แทรกรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape) ลงในเอกสาร
    แทรกข้อความศิลป์ (WordArt)
    แทรกกล่องข้อความ (Text box)
    แทรกแผนภูมิ (Chart)
     
  Microsoft Word 8 การประยุกต์ใช้งานจริง
    การสร้างรายงานและเอกสาร
    สร้างประวัติส่วนตัวสำหรับสมัครงาน (Resume)
    สร้างป้ายผนึก (สำหรับติดหน้าซองจดหมาย)
    การสร้างแผ่บพับ โบร์ชัวร์
     
  Microsoft Word 9 การพิมพ์งานใน Word
    การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์
    การสร้างข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
    การปรับแต่งระยะขอบกระดาษ
    สั่งพิมพ์
  Microsoft Word 10 TIP & TRICK และการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ
    การป้องกันเอกสารด้วยรูปแบบต่าง ๆ (Protect Document)
    การทำงานร่วมกับ Microsoft Excel
    การทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint
    การบันทึกในรูปแบบ Webpage
    การแปลงไฟล์งานเป็น PDF ไฟล์
     
   
© Copyright 2004-2014  By ChairatStudio.com
homeสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์