Product Design

ออกแบบผลิตภัณฑ์

 Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Product Design package design
รายละเอียดการอบรม รายละเอียดการอบรม
 หลักสูตร Products Design  หลักสูตร  Packaging Design
 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง  ระยะเวลา  30 ชั่วโมง
 วันเรียน วันพุธ หรือ เสาร์  วันเรียน  วันพุธ หรือ เสาร์
 เวลา 9.00 - 16.00 น  เวลา  9.00 - 16.00 น
 ค่าอบรม แบบกลุ่ม 9,800.- บาท/ท่าน  ค่าอบรม  แบบกลุ่ม 9,800.- บาท/ท่าน
  แบบส่วนตัว 27,000.- บาท/ท่าน    แบบส่วนตัว 27,000.- บาท/ท่าน
       
  แถมฟรี อบรมหลักสูตร SketchUp+Basic V-Ray    แถมฟรี อบรมหลักสูตร illustrator
 รายละเอียดหลักสูตร คลิ้กดูรายละเอียดหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร  คลิ้กดูรายละเอียดหลักสูตร
  คลิ้กดู ผลงานผู้เข้าอบรม    คลิ้กดู ผลงานผู้เข้าอบรม
       
   
  ตารางอบรมประจำปี 2562  
   
Product Design Packaging Design
 รุ่นที่ 1/2562 (PD49) รอบวันพุธ    รุ่นที่ 1/2562 (PK49) รอบวันพุธ สถานะ
ครั้งที่ 1 วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีที่ว่าง ครั้งที่ 1 วัน พุธ ที่ 2 มกราคม 2562 มีที่ว่าง
ครั้งที่ 2 วัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2562
ครั้งที่ 3 วัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2562
ครั้งที่ 4 วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2562
ครั้งที่ 5 วัน พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 5 วัน พุธ ที่ 30 มกราคม 2562
Product Design Packaging Design
       รุ่นที่ 2/2562 (PK50) รอบวันเสาร์ สถานะ
      ครั้งที่ 1 วัน เสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562 มีที่ว่าง
    ครั้งที่ 2 วัน เสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562
    ครั้งที่ 3 วัน เสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
    ครั้งที่ 4 วัน เสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
    ครั้งที่ 5 วัน เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
Product Design Packaging Design
       รุ่นที่ 3/2562 (PK51) รอบวันเสาร์ สถานะ
      ครั้งที่ 1 วัน เสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 มีที่ว่าง
    ครั้งที่ 2 วัน เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
    ครั้งที่ 3 วัน เสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
    ครั้งที่ 4 วัน เสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562
    ครั้งที่ 5 วัน เสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562
       
       
  รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 10 ท่านเท่านั้น    
     
 
พิเศษ!!! สำหรับนักเรียน Packaging Design รับสิทธิ์ เรียนฟรี illustrator มูลค่า 3,500.- บาท
 
พิเศษ!!! สำหรับนักเรียน Product Design รับสิทธิ์ เรียนฟรี SketchUp+Basic V-Ray มูลค่า 3,900.- บาท
 
บรรยากาศฝึกอบรม และผลงานผู้เข้าอบรม บางส่วน    
Package Design package design
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ product design
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ package design
packaging design
Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ProductDesign packaging design
ProductDesign package design
packaging ProductDesign
package design Package design
package design package design
Package Design product design
Package Design Package design
package design Packaging Design
product design package design
PACKAGE DESIGN Package Design
product design product design
package design
   
       
       
home แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม สมัครอบรม
© Copyright 2004-2018 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
  อบรม 11-Dec-2018