สอน Premiere Pro CS6

  Lesson 1 รู้จักกับการตัดต่อและโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro
    ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์
    ระบบ วีดีโอ PAL, NTSC, SECAM, HD
    ไฟล์ วีดีโอชนิดต่างๆ
    ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานตัดต่อ
     
  Lesson 2 หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Adobe Premiere Pro
    รู้จักหน้าต่างการทำงานต่างๆ ในโปรแกรม
    หน้าที่และการทำงานของแต่ละหน้าต่าง
    การใช้งานและการควบคุมรายละเอียดในหน้าต่างการทำงาน
    การปรับหน้าต่างการทำงานให้เหมาะสม
     
  Lesson 3 เริ่มต้นทำงานกับ Premiere Pro
    สอนการสร้างและการตั้งค่า Project ใหม่
    การนำเข้าไฟล์ VDO
    การนำเข้าไฟล์เสียง
    ทดลองตัดต่อบน Adobe Premiere Pro
    การเปิด การบันทึก การลบ Project และการบันทึก Project ไปใช้กับเครื่องอื่น
     
  Lesson 4 การทำงานกับ Sequence
    รู้จักกับ Sequence
    สอนการสร้างและการตั้งค่า Sequence
     
  Lesson 5 Timeline ใน Premiere Pro
    รู้จักกับ Timeline
    การทำงานกับ Timeline
     
  Lesson 6 เครื่องมือตัดต่อหลักบน Toolbar
    รู้จักกับเครื่องมือหลักบน Toolbar
    สอนการใช้งานเครื่องมือหลักบน Toolbar
    สอนการใช้เครื่องมือ Selection Tool, Track Select Tool,Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool
    สอนการใช้เครื่องมือ Rate Stretch Tool, Razor Tool, Slip Tool, Slide Tool, Pen Tool
    สอนการใช้เครื่องมือ Hand Tool และ Zoom Tool
     
  Lesson 7 การใช้ Transition ในการเปลี่ยนฉาก
    รู้จักกับ Transition
    การใช้ Transition
    การแก้ไข ปรับแต่ง และการลบ Transition
     
  Lesson 8 การใส่ Effect ให้กับ VDO
    รู้จักกับ Effect และการใส่ Effect ให้กับ VDO
    การซ้อนฉาก แบบ Blue Screen, Green Screen และสีอื่นๆ
    รู้จักกับ Effect ที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆ
     
  Lesson 9 Animation ใน Premiere Pro
    รู้จักกับ Animation ใน Premiere Pro
    การสร้าง Animation ให้กับ VDO
    การสร้าง Animation ให้กับ Effect
     
  Lesson 10 การสร้าง Title
    การสร้าง Title แบบตัวอักษรและแบบภาพ
    การปรับแต่ง Title
    การสร้าง Animation ให้กับ Title
     
  Lesson 11 การทำงานกับเสียง
    การตัดเสียง, การใส่เสียง
    การใส่ Effect ให้กับเสียง
    การปรับระดับเสียง บนหน้าต่าง Audio Mixer
    การปรับระดับเสียง บนTimeline
     
  Lesson 12 การ Export ไฟล์ VDO เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ
    รู้จักกับ Format ต่างๆของไฟล์ VDO
    การ Export โดยใช้ค่า Preset ของโปรแกรม
    การ Export ด้วยโปรแกรม Adobe Media Encoder
    การ Export สำหรับมือถือและอุปกรณ์พกพา
    การ Export สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์
    การ Export สำหรับการสร้างแผ่น DVD และ Blu-ray
     
  ค่าอบรม เรียนส่วนตัว 8,900.- 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
    เรียนกลุ่ม 3,900.- 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     
อบรม Premier Pro  สอน Premiere Pro ส่วนตัว  สอน Premier Pro   promotion สอน Premier pro  สมัคร เรียน Premier Pro  แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
สอน Premiere Pro อบรม Premiere Pro
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio