หลักสูตรอบรม Joomla

สอนคอมพิวเตอร์ Lesson 1 รู้จักกับ Joomla
  ส่วนประกอบหลักใน Joomla
3dsmax   ระบบจัดการเนื้อหา (CMS)
3dsmax Designer    
3dsmax Architects Lesson 2 การติดตั้ง Joomla
3ds VIZ   การเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งจูมล่า
3ds Animation   รู้จักกับ โปรแกรม AppServ
3d Game Maker   ขั้นตอนการติดตั้งจูมล่า
AutoCAD 2D   การจัดการภาษา
AutoCAD 3D Lesson 3 เริ่มสร้างเว็บไซต์ กับ Joomla
Blender 3D   แผงควมคุมหลัก (Control Panel)
Corel Draw   หน้าต่างแสดงรายการข้อมูล
Dreamweaver   การล็อกอิน (Login)
Flash   การกำหนดระดับของการเข้าถึง (Access Level)
Gimp   การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม (lnstaller/Uninstaller)
Illustrator    
InkScape Lesson 4 การจัดการเว็บไซต์
Powerpoint   การตั้งค่าคอนฟิกหลัก
Rhino   การจัดการมีเดียไฟล์
RPG Game Maker   การจัดการภาษา
SketchUp   การจัดการผู้ใช้งาน
Solidworks    
V-Ray 3ds max Lesson 5 การใช้งานเท็มเพลต ปรับแต่งหน้าเว็บไวต์
V-Ray SketchUp   สอนการปรับแต่งเท็มเพลต
V-Ray Rhino   เท็มเพลตของผู้ดูแลเว็บไซต์
PHP   การใช้งานพารามิเตอร์ของเท็มเพลต
BasicComputer   การใช้งานตำแหน่งโมดูล
Openoffice   การติดตั้งเท็มเพลตใหม่
    การใช้หลายเท็มเพลตในเว็บไซต์เดียวกัน
สอนการออกแบบ    
Lesson 6 การจัดการเนื้อหา (Content Manager)
Product Design   สอนการจัดการบทความ
Graphic Design   การจัดการหมวดหมู่บทความ (Section Manager)
Packaging Design   การจัดการประเภทบทความ (Category Manager)
Interior Design   การจัดการบทความ (Article Manager)
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย   การเขียนบทความ  (Article Writing)
แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม   การสร้างบทความใหม่ (New Article)
  การใช้บทความสำเร็จ
    การจัดการบทความในหน้าแรกของเว็บไซต์
ติดต่ออบรมคอมพิวเตอร์   การเขียนบทความจากทางด้านหน้าเว็บไวต์
   
Lesson 7 การจัดการเมนู
  ระดับการเข้าถึงเมนู
  การจัดการชื่อเมนู (Menu Manager)
  การจัดการรายการเมนู (Menu ltem Manager)
  Dropdown Menu and Slider Menu
   
สอนคอมพิวเตอร์ Lesson 8 การจัดการคอมโพเนนต์ (Component Manager)
  ป้ายโฆษณา (Banner)
  แบบสำรวจ (Polls)
  ค้นหา (Search)
  นิวส์ฟีดส์ (News Feeds)
  การติดต่อ (Contacts)
 

เว็บลิงก์ (Web Links)

   
Lesson 9 โมดูลและปลั๊กอิน (Module Plugin Manager)
    การจัดการโมดูล
    การจัดการปลั๊กอิน (Plugin Manager)
    โมดูลบทความเก่า (Archived Content) โมดูลป้ายโฆษณา (Banner)
    แบบสำรวจ (Poll)
    สุ่มรูปภาพ (Random lmage)
    โมดูลป้ายโฆษณา (Banner)
    สถิติ (Statistics)
    Who’s Online
     
  Lesson 10 Joomla Enhancement
    การสร้างเว็บบอร์ด (Webboard)
    การสร้างแกลเลอรี่ภาพ (Photo Gallery)
    หลักการใช้โปรแกรมเสริมสำหรับจูมล่า
     
   
© Copyright 2004-2010  By ChairatStudio.com